Úvodní
stránka
Něco
o mně
Bakule
download
Evropská
unie
Zajímavosti
o člověku
Přehled
smajlíků

M*A*S*H Znamení
zvěrokruhu
Texty
písniček
Zábavné
textíky
Obrázky

Dnes je středa, 22. května 2019;
svátek má dnes Emil, zítra Vladimír
Myšlenka dne: ;-)
"Prospěšnější je učenlivý začátečník než vyškolený hlupák."
* Vyjádřete svůj názor v KNIZE HOSTŮ!
* POZOR! Prodám SKRIPTA a KNIHY!
* UKAŽ náhodný VTIP, KAMEŇÁK nebo HÁDANKU!
* Váš názor na NEVĚRU? Zahlasujte si v ANKETĚ!

Bakalářské zkoušky & zkoušky
- download -

Nesnáším zkoušky!!! ;-)

Jelikož už mám za sebou nějaké ty bakalářské zkoušky (tam už budou zdroje krapet starší) i státní zkoušky a už jsem nashromáždila několik materiálů, které jsem při nich využívala, rozhodla jsem se, že si je hezky setřídím ;-) a dám je k dispozici i ostatním. Taky máte takový lepší pocit, když se před bakulí snažíte a hledáte co nejvíc materiálů?!

Tady jsou - stačí si jen vybrat a začít stahovat... VŠE jsem sice končila v roce 2005, ale věřím, že některé zdroje mohou být užitečné i dnes...

Info

Všechny dokumenty jsou zkomprimovány WinRarem; je možné rozpakovat je i pomocí Winzipu.
Údaje v závorce udávají velikost zkomprimovaného souboru.
!Pokud nebude fungovat "hlavní" odkaz na dokument, který jste si vybrali, tak, prosím, zkuste kliknout na "záloha" - třeba zrovna tento server půjde.!

MARKETING - STÁTNÍ ZKOUŠKA (VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE)

MG_komunikace.zip (66 KB)
záloha
 • Docela dobře zpracované okruhy pro část SZ - Marketingová komunikace: (RTF)
  1. Komunikační mix
  2. Media
  3. Reklamní kampaň
  4. Podpora prodeje a přímý marketing
  5. Public relations
  6. Osobní prodej

Zdroj: Jindra - díky!

ANGLIČTINA

aj-tahaky.zip (10 KB)
záloha
 1. Jeden textový dokument - vypsané různé definice, s trochou snahy při formátování si můžete vytvořit tahák. (Word '97-2000)
 2. Jeden dokument ve formátu *.xls - zde jsou obsaženy jednak slovesa následovaná TO nebo -ING a dále pak speciální slovesa, která mohou mít za sebou oboje - s různými významy. (Excel 2000)
aj-prehledy.zip (24 KB)
záloha
 1. Vypsané všechny definice z Economics Ch. Yatese. (Word 2000)
 2. Výtah z gramatiky od Murphyho týkající se sloves následovaných TO nebo -ING. (Word 2000)
aj-eseje.zip (21 KB)
záloha
 1. Příklady esejí z angličtiny - spíše jen tak orientační - o čem by se dalo psát... (Word 2000)
 2. Zhruba 20 zpracovaných otázek-témat, které byste mohli dostat jako téma na zpracování eseje u BZ z angličiny. (Word 2000)

EKONOMICKO-MATEMATICKÉ METODY (Operační výzkum + Ekonometrie)
- oborová BZ na F3 (bakalářský stupeň) +
Zkouškový test - operační výzkum EKO209

eko209test.zip (4 KB)
záloha
Vzortest.zip (4 KB)
záloha
Aktuální zkouškový test z operačního výzkumu (EKO209) z tajných zdrojů ;-) (Díky J.J.!)
- varianta C a A (Word 2000)
info-bz-ekomat.zip (3 KB)
záloha
Oficiální okruhy k této bývalé bakalářské zkoušce (dokument HTML)
otazky.zip (9 KB)
záloha
Konkrétní otázky z obou předmětů (v části ekonometrie chybí pár otázek), které se pak při BZ přímo tahaly a písemně zpracovávaly! Myslím, že může být užitečné i teď! (Word 2000)
tahak-ekon.zip (22 KB)
záloha
Zpracované konkrétní otázky z ekonometrie (až na chybějící + částečně neúplné). Tahák byl vytvořen dle HUŠEK, R.: Základy ekonometrické analýzy I.
Přímo uloženo v malém písmu. Je třeba vytisknout na vhodné tiskárně a poté doplnit chybějící vzorečky!!! (nejsou totiž všechny - sorry, ale časový press před bakulí je tady znát - ale strávila jsem nad tím opravdu hodně času!) (Word 2000)
tahak-operak.zip (42 KB)
záloha
Zpracované konkrétní otázky z operačního výzkumu (možná jedna dvě jsou nevyčerpávající ;-)). Tahák byl vytvořen dle JABLONSKÝ, J.: Operační výzkum
Také přímo uloženo v malém písmu - platí viz. výše. Také je třeba doplnit některé chybějící vzorečky, popř. grafy. (Word 2000)
pr-operak.zip (26 KB)
záloha
Konkrétní zadání příkladů z části operační výzkum, které se také tahaly přímo u BZ a byly písemně zpracovávány! Svého času to byly přesně totožné příklady jako u bakule, po čase to bylo, bohužel, mírně pozměněno... Opět si myslím, že pročtení ani tady neuškodí... (Word 2000)
pr-ekonometrie.zip (51 KB)
záloha
Konkrétní zadání příkladů z části ekonometrie, které se také přímo tahaly u BZ a byly písemně zpracovávány! Platí to samé jako u příkladů z části operační výzkum - viz. výše. (Word 2000)
Pozn.: Konečně jsem splnila svůj slib a doplnila jsem tuto poslední část. V této části jsem navíc - u některých příkladů - doplnila řešení nebo alespoň náznak řešení!

EKONOMIE

ekonomie.zip (365 KB)
záloha
Z několika různých zdrojů - popsané všechny okruhy k BZ z ekonomie = mie + mae (22 souborů - Word '97)

FINANCE

vf101-prednasky.zip (908 KB)
záloha
Přednášky z VF v PowerPointu - tedy rámcová osnova toho, co je žádoucí vědět ;-) (PowerPoint '97)
finance.zip (351 KB)
záloha
 1. tři verze konkrétních otázek (některé otázky se opakují) - promíchané VF i MTP;
 2. barevně zpracovaná verze otázek, zvlášť z VF a zvlášť z MTP;
 3. zpracovaná témata zvlášť z VF a MTP + souhrnně zpracované;
 4. tahák na část MTP. (vše Word '97)
vybrana_temata-mtp.zip (40 KB)
záloha
Vybraná témata, která by mohla být v otázce esejovitého typu z části MTP- musíte tedy na ni odpovídat podrobně. (Word '97)
info.zip (6 KB)
záloha
Přehled okruhů k části VF (Word '97) + info o bakuli ve formě html - počet bodů, atd.

MATEMATIKA

matematika.zip (89 KB)
záloha
93 stránek zabývajících se matematikou - od množin až po integrály (Word '97)

PRÁVO

pravo.zip (108 KB)
záloha
74 stránek písmem Times New Roman - velikost 12 - a to je pouze právo 101, u práva 102 je to 83 stránek ve stejném stylu; barevně, přehledně. (Word '97)

ŘÍZENÍ VÝROBY - oborová BZ na F3 (bakalářský stupeň)

rv-cheabioche.zip (6 KB)
záloha
rv-otázky.zip (3 KB)
záloha
V jednom dokumentu jsou zpracované chemické a biochemické procesy, které nenajdete ve skriptech; druhý dokument obsahuje konkrétní otázky, které vám předseda katedry (Ing. Heřman) dá pouze k nahlédnutí (nebo alespoň dával)! Z těchto otázek si potom taháte, ale pouze pokud máte Štefana, Heřmana,..., ne však HezinuHorovou (ti měli jiné otázky). (Word '97)

STATISTIKA

testy.zip (10 KB)
záloha
2 varianty konkrétního zadání BZ u Ing. Pecákové + 2 varianty zápočtových testů. (Word '97; jednoduchý txt soubor)
Zdroj: Michal
ostatni.zip (988 KB)
záloha
 1. vzorce- několik souborů se vzorci;
 2. tahák - vysvětlené některé pojmy;
 3. 18 stránek teorie statistiky - avšak NEobsahuje všechny okruhy! (vše Word '97)
ukoly-pr.zip (285 KB)
záloha
Příklady zpracovaných úkolů z STP A i B. (Word '97)
stp-okruhy.zip (4 KB)
záloha
Okruhy k BZ ze statistiky - přehled. Ing. Pecáková při ústním zkoušení (pokud musí zkoušet) dává otázky podle data vašeho narození! (Word '97)

TROJBOJ (Základy podnikového hospodářství)

trojboj.zip (81 KB)
záloha
101 stránek písmem Times New Roman 10 - obsahuje všechny tři předměty - nauku o podniku, marketing i management najednou. (Word '97)

ÚČETNICTVÍ

ucto.zip (168 KB)
záloha
 1. 69 stránek barevně zpracovaných okruhů - Účto A i B dohromady;
 2. zvlášť 39 stránek účto A + 31 stránek účto B - některé zde zpracované okruhy už jsou mírně zastaralé - na katedře účetnictví teď už dost odmítají české účetnictví a chtějí to hodně obecně! (vše Word '97)
bzu-okruhy.zip (3 KB)
záloha
Přehled okruhů na BZ - FU_101 + FU_209 + přehled literatury (dokument HTML)

Pokud hledáte podklady na různé předměty na VŠE nebo jste nenašli na této stránce to, co jste hledali, mohu vřele doporučit školní linky nebo bakule na "MiK's site".Začátek stránky

Valid HTML 4.0!