Úvodní
stránka
Něco
o mně
Bakule
download
Evropská
unie
Zajímavosti
o člověku
Přehled
smajlíků

M*A*S*H Znamení
zvěrokruhu
Texty
písniček
Zábavné
textíky
Obrázky

Dnes je středa, 22. května 2019;
svátek má dnes Emil, zítra Vladimír
Myšlenka dne: ;-)
"Prospěšnější je učenlivý začátečník než vyškolený hlupák."
* Od 8. února 2002 můžete konečně přispět do KNIHY HOSTŮ!
* POZOR! Prodám SKRIPTA a KNIHY!
* UKAŽ náhodný VTIP, KAMEŇÁK nebo HÁDANKU!
* Pozor! Konečně je na těchto stránkách ANKETA!

Evropská unie - základní informace

Vlajka Evropské unie

Evropská unie patří v posledních letech k nejčastějším námětům pro různé úvahy a  diskuse. Dosud nikdy nedospěla tak významná část evropského kontinentu k hlubší a užší spolupráci, dosud nikdy se v integračním procesu nedospělo tak daleko. Stejné skutečnosti, které vyvolávají naděje jedněch, však zároveň mohou být zdrojem obav pro druhé. Jaká je působnost Evropské unie? Jak funguje vnitřní trh? Kdo a jak rozhoduje v Evropské unii o jednotlivých záležitostech? Co vše vlastně spadá do pravomocí orgánů Unie? Jak funguje právní systém Společenství?

Odpověď na tyto a další podobné otázky se snažím poskytnout zde:

Upozornění k platnosti údajů:
Veškeré zde uvedené informace byly zpracovány na konci roku 2000 a zabývají se především vývojem EU, připomenutím historie - pouze do konce druhého tisíciletí.
Údaje nejsou aktualizovány!Historie EU:

-> Historie EU
- stručný přehled vývoje Evropské unie od "počátků integrace" až po rok 1999
přestože je to jen "stručný" přehled historie, jedná se o poněkud delší dokument - pokud máte tedy pomalejší připojení, mějte, prosím, trpělivost, určitě zde získáte cenné informace.
-> EU a její vývoj v průběhu času
- skutečně velmi stručný přehled vývoje Evropské unie; uvedeny a ve zkratce popsány jsou jen velmi významná data v historii EU

-> Práva a povinnosti evropských občanů
- co všechno mohou občané Evropské unie, vysvětlení pojmu občanství,...
-> Kdo je kdo v Evropské unii
u této stránky platí stejné upozornění jako u přehledu historie EU - holt je těch lidiček, kteří jsou významní ve vztahu k EU trochu víc... ;-)
-> Pilíře Evropské unie
-> Politiky Evropské unie
-> Instituce EU
-> Členské státy & kandidátské země EU
-> EURO - Jednotná měna evropské měnové unie
- přehled bankovek a mincí
-> Slovníček základních pojmů
- základní pojmy týkající se EUVztahy ČR Vlajka ČR a EU


V posledních deseti letech zažila naše společnost převratné změny. Po listopadu 1989 se Česká republika přeměnila v pluralitní demokracii, centrálně plánované hospodářství bylo transformováno ve fungující tržní ekonomiku, téměř 75 let od svého vzniku se Československo na konci roku 1992 pokojně rozdělilo a vznikla samostatná Česká republika. Neméně důležitým procesem je stálé zapojování našeho státu do ekonomického a politického systému intenzivně se globalizujícího světa. Od konce padesátých let se v těsném sousedství České republiky rozvíjí hospodářsko-politické integrační uskupení globálního významu - Evropská unie, které žádná země regionu nemůže ignorovat. EU se během posledních deseti let stala pro Českou republiku nejvýznamnějším obchodním partnerem, největším investorem a ČR sdílí s členskými zeměmi EU nejdelší část své státní hranice.

Informace o tom, co může vstup do Evropské unie změnit v našich životech, o tom, co, kdy a jak se na cestě k členství již učinilo a co naši republiku stále ještě čeká, můžete nalézt právě zde:


-> Vztahy ČR a EU do roku 1990
-> Příprava ČR na vstup do EU
-> Evropská dohoda
- zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (tzv. asociační dohoda)


Začátek stránky

Valid HTML 4.0!