Kdo je kdo
v Evropské unii

Abecední seznam osob:
Konrad Adenauer Konrad Adenauer
(1876 - 1967)
 • německý politik a státník, jeden z duchovních otců evropské integrace
 • 1919 - 1933 a 1945 starosta Kolína nad Rýnem
 • r. 1944 uvězněn v koncentračním táboře
 • 1949 - 1963 první spolkový kancléř SRN
Willy Brandt Willy Brandt
(1913 - 1992)
 • vl. jménem Herbert Ernst Karl Frahm, německý politik a státník
 • architekt tzv. Ostpolitik, sblížení SRN a NDR a uvolnění vztahů mezi Západem a Východem
 • 1957-1966 starosta Západního Berlína
 • 1966-1969 ministr zahraničních věcí
 • 1969 - 1974 spolkový kancléř SRN
 • 1971 laureát Nobelovy ceny za mír
Charles Andre Joseph Marie de Gaulle Charles Andre Joseph Marie de Gaulle
(1890 - 1970)
 • francouzský generál, politik a státník, významně ovlivnil proces evropské integrace, vedl odboj během 2. světové války
 • 1945 - 1946 prozatímní prezident Francie
 • 1958 - 1959 předseda vlády Francie
 • 1959 - 1969 první prezident páté Francouzské republiky
Alcide De Gasperi Alcide De Gasperi
(1881 - 1954)
 • italský politik a státník, zakladatel Křesťansko-demokratické strany
 • jeden z duchovních otců evropské integrace
 • 1944 - 1946 a 1951 - 1953 ministr zahraničních věcí Itálie
 • 1945 - 1953 předseda vlády Itálie
Jacques Lucien Jean Delors Jacques Lucien Jean Delors
(1925)
 • francouzský politik a ekonom
 • 1981 - 1984 ministr financí v socialistické vládě
 • 1985 - 1994 předseda Evropské komise
 • hlavní ideový tvůrce integračních procesů od poloviny osmdesátých let do poloviny devadesátých let
Willem (Wim) Frederik Duisenberg Willem (Wim) Frederik Duisenberg
(1935)
 • nizozemský ekonom a bankéř, předseda Evropské ústřední banky
 • 1973 - 1977 ministr financí
 • 1982 - 1997 prezident nizozemské centrální banky
 • 1997 - 1998 prezident Evropského měnového institutu
 • 1998 jmenován prezidentem EÚB
Nicole Fontaine Nicole Fontaine
(1942)
 • francouzská politička
 • od roku 1984 členka Evropského parlamentu zvolená za stranu UDF-FD
 • od července 1999 předsedkyně Evropského parlamentu
Valéry Giscard d'Estaing Valéry Giscard d'Estaing
(1926)
 • francouzský politik a státník
 • jeden z iniciátorů vzniku Evropského měnového systému
 • 1962-1966 a 1969-1974 ministr financí
 • 1974 - 1981 prezident Francie
Felipe González Felipe González
(1942)
 • španělský politik
 • významně se zasadil o členství Španělska v ES
 • od 1974 generální tajemník Španělské socialistické dělnické strany (PSOE)
 • 1982 - 1996 předseda vlády Španělska
Michail Sergejevič Gorbačov Michail Sergejevič Gorbačov
(1931)
 • sovětský politik a státník, tvůrce "glasnosti" a "perestrojky"
 • významně ovlivnil pád komunistického režimu v zemích střední a východní Evropy i v samotném SSSR
 • 1985 - 1991 poslední generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu
 • 1988 - 1991 poslední předseda prezidia Nejvyššího sovětu SSSR
 • 1990 - 1991 první a poslední prezident SSSR
 • 1990 laureát Nobelovy ceny za mír
Walter Hallstein Walter Hallstein
(1901-1982)
 • německý právník a politik
 • 1951 - 1958 ministr zahraničních věcí SRN
 • hlavní tvůrce tzv. Hallsteinovy doktríny
 • 1958 - 1966 první předseda Evropské komise
Sir Edward Richard George Heath Sir Edward Richard George Heath
(1916)
 • britský politik, který se významně zasadil o členství Spojeného království v ES
 • 1965 - 1975 vůdce konzervativní strany
 • 1970 - 1974 předseda vlády
Sir Winston Leonard Spencer Churchill Sir Winston Leonard Spencer Churchill
(1874-1965)
 • britský státník, politik a historik, jedna z nejvýznamnějších osobností Evropy tohoto století
 • 1910 - 1940 zastával různé vládní funkce
 • 1940 - 1945, 1951 - 1955 předseda vlády
 • jeden z duchovních architektů poválečného uspořádání v Evropě
 • jeden z vůdčích osobností opozice proti rozpínání komunismu
 • podporoval evropskou federaci
Roy Harris Jenkins Roy Harris Jenkins
(1920)
 • britský politik
 • 1965 - 1970 člen labouristické vlády
 • 1977 - 1981 předseda Evropské komise
 • 1981 založil Sociálně demokratickou stranu
Helmut Michael Kohl Helmut Michael Kohl
(1930)
 • německý křesťansko-demokratický politik a státník, který se významně zasadil o prohloubení evropské integrace
 • od roku 1947 členem CDU
 • 1969 - 1976 předseda vlády spolkové země Porýní-Falc
 • 1973 - 1998 spolkový předseda CDU
 • 1976 - 1982 předseda opoziční frakce CDU v Bundestagu
 • 1982 - 1998 spolkový kancléř SRN, 1990 dosáhl sjednocení Německa
Eneko Landaburu Eneko Landaburu
(1948)
 • španělský politik, vystudoval právo a ekonomii na Pařížské univerzitě
 • 1980 zvolen zástupcem Španělské socialistické strany v Baskickém parlamentu
 • 1981 - 1982 Nestlé SA Vevey, poradce vedení pro Latinskou Ameriku
 • 1983 - 1986 ředitel Nadnárodního výzkumného institutu v Ženevě
 • 1986 - 1999 ředitel Generálního ředitelství pro regionální politiku a kohezní fondy (DG XVI) Evropské komise v Bruselu
 • 1990 - 1994 působil na Svobodné univerzitě v Bruselu
 • od června 1994 členem dozorčí rady v Evropském investičním fondu (EIF)
 • od 1.1.2000 Generální ředitel GŘ pro rozšíření -v této funkci nahradil Nikolause van der Pase
Michael Leigh Michael Leigh
(1948)
 • člen jednotky pro rozšíření EU (TFAN), vedoucí vyjednavač pro ČR
 • vystudoval mezinárodní vztahy, do 1977 univerzitní dráha
 • 1977 - 1980 člen Generálního sekretariátu Rady Evropských společenství
 • 1980 - 1985 pracoval na GŘ EK pro oblast rybolovu a pro oblast informací
 • 1988 - 1989 vedoucí úřadu kabinetu místopředsedy EK lorda Cockfielda
 • 1989 - 1992 vedoucí úřadu kabinetu místopředsedy EK F. Andriessena
 • 1993 - 1998 poradce EK v kabinetu H. van den Broeka
 • od 1998 člen TFAN
Ruud Frans Marie Lubbers Ruud Frans Marie Lubbers
(1938)
 • také Rudolphus Frans Marie Lubbers nebo Rudolf Lubbers
 • nizozemský politik
 • významně se zasadil o sjednání Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtské smlouvy)
 • 1973-1977 ministr pro hospodářské vztahy
 • 1982 - 1994 předseda vlády Nizozemí
Franco Maria Malfatti Franco Maria Malfatti
(1927)
 • italský politik a diplomat
 • 1969 - 1970, 1973 - 1980 člen italských vlád
 • 1970 - 1972 předseda Evropské komise
Sicco Leendert Mansholt Sicco Leendert Mansholt
(1908)
 • nizozemský politik
 • 1972 předseda Evropské komise
Francois Maurice Marie Mitterrand Francois Maurice Marie Mitterrand
(1916-1996)
 • francouzský socialistický politik a státník, který se významně zasadil o prohloubení evropské integrace
 • od 40. let členem několika francouzských vlád
 • 1981 - 1995 francouzský prezident
Jean Omer Marie Gabriel Monnet Jean Omer Marie Gabriel Monnet
(1908-1979)
 • francouzský diplomat a ekonom
 • jeden z duchovních otců evropské integrace
 • předseda Vysokého úřadu ESUO
Georges Jean Raymond Pompidou Georges Jean Raymond Pompidou
(1911-1974)
 • francouzský politik a státník
 • umožnil vstup Spojeného království do ES
 • 1962 - 1968 předseda vlády Francie
 • 1969 - 1974 francouzský prezident
Hans-Gert Pöttering Hans-Gert Pöttering
(1945)
 • německý politik
 • od roku 1979 člen Evropského parlamentu zvolený za CDU
 • předseda frakce Evropské lidové strany v Evropském parlamentu
Romano Prodi Romano Prodi
(1939)
 • italský politik
 • křesťanský demokrat, profesor ekonomiky na univerzitě v Boloni
 • po studiích na Milánské katolické univerzitě a London School of Economics zahájil politickou kariéru jako ministr průmyslu pod Giuliem Andreottim v letech 1978-9
 • v letech 1982-9 stál v čele státní holdingové společnosti IRI
 • v roce 1995 se dostal do čela středo-levého seskupení Olivovník, které v následujícím roce zvítězilo ve volbách
 • předseda italské vlády (1996-7)
 • vláda padla v říjnu 1997 po konfliktu nad restriktivními opatřeními v rozpočtu, nutnými k ozdravení veřejných financí v souvislosti se zavedením měny euro
 • v únoru 1999 inicioval vznik nové politické skupiny, mající za úkol uspět ve volbách do Evropského parlamentu
 • 24.3.1999 navržen do funkce předsedy Evropské komise
Jean Rey Jean Rey
(1902 - 1983)
 • belgický politik
 • 1949 - 1958 člen belgických vlád
 • 1967-1970 předseda Evropské komise
 • 1974 - 1978 prezident Mezinárodního evropského hnutí
Jacques Santer Jacques Santer
(1937)
 • lucemburský politik
 • 1974 - 1982 předseda Křesťansko-sociální strany Lucemburska
 • 1975 - 1979 poslanec Evropského parlamentu
 • 1979 - 1984 ministr
 • 1984 - 1994 předseda vlády Lucemburského velkovévodství
 • 1987 - 1990 předseda Evropské lidové strany
 • 1995 - 1999 předseda Evropské komise
Helmut Heinrich Waldemar Schmidt Helmut Heinrich Waldemar Schmidt
(1918)
 • německý politik a státník
 • jeden z iniciátorů vzniku Evropského měnového systému
 • 1969 - 1974 člen sociálně-demokratických vlád
 • 1974 - 1982 spolkový kancléř SRN
Robert Schuman Robert Schuman
(1886-1963)
 • francouzský diplomat a politik
 • 1947 - 1948 předseda vlády Francie
 • 1948 - 1953 ministr zahraničních věcí
 • jeden z duchovních otců evropské integrace
 • dal podnět k založení Evropského společenství uhlí a oceli
 • 1958 - 1960 první předseda Evropského parlamentu
Javier Solana Madariaga Javier Solana Madariaga
(1942)
 • španělský diplomat a politik
 • člen španělské socialistické dělnické strany
 • vystudoval fyziku, jíž je profesorem
 • poslanec španělského parlamentu 1977-1995
 • 1982-1995 člen vlády
 • 1992-1995 ministr zahraničních věcí
 • 1995 - 1999 generální tajemník NATO
 • 1999 - designován Vysokým představitelem EU pro oblast Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (Mr.CFSP)
Paul Henri Charles Spaak Paul Henri Charles Spaak
(1899-1972)
 • belgický diplomat a politik
 • jeden ze zakladatelů EHS
 • 1936 - 1949, 1954 - 1957, 1961 - 1966 ministr zahraničních věcí Belgie
 • 1938-1939, 1947-1949 předseda vlády Belgie
 • 1946 - 1947 první prezident valného shromáždění OSN
 • 1957 - 1961 generální tajemník NATO
Margaret Hilda Thatcher, baronka z Kastevenu Margaret Hilda Thatcher, baronka z Kastevenu
(1925)
 • britská politička
 • významně ovlivnila proces evropské integrace v osmdesátých letech a na počátku devadesátých let
 • 1975 - 1990 předsedkyně Konzervativní strany
 • 1979 - 1990 předsedkyně vlády
 • od 1990 členka Sněmovny Lordů
Gaston Egmont Thorn Gaston Egmont Thorn
(1928)
 • lucemburský politik a diplomat
 • 1969 - 1980 ministr zahraničních věcí Lucemburska
 • 1974 - 1979 předseda vlády Lucemburska
 • 1975 - 1976 prezident valného shromáždění OSN
 • 1981 - 1984 předseda Evropské komise
Franz Vranitzky Franz Vranitzky
(1937)
 • rakouský bankéř a sociálně-demokratický politik
 • významně se zasadil o členství Rakouska v Evropské unii
 • 1984-1986 ministr financí
 • 1986-1997 rakouský spolkový kancléř

Zdroj:
EUROskop

Upozornění k platnosti údajů:
Veškeré zde uvedené informace byly zpracovány na konci roku 2000 a zabývají se především vývojem EU, připomenutím historie - pouze do konce druhého tisíciletí.
Údaje nejsou aktualizovány!


Práva
občanů EU
Historie
EU
Stručná
historie EU
Kdo je kdo
v EU
Pilíře
EU
Politiky
EU
Instituce
EU
Členské
státy EU
Peníze v EU Slovníček
pojmů

Zpět na předchozí stránku (o úroveň výš)
Začátek stránky