Politiky
Evropské unie

Evropská unie, která je mezinárodním ekonomicko-politickým společenstvím nezávislých států, má působnost pouze v těch oblastech, které jí byly plně nebo částečně svěřeny v zakládajících smlouvách (Pařížská smlouva, Římské smlouvy, Jednotný evropský akt, Maastrichtská smlouva, Amsterdamská smlouva). Tyto oblasti působnosti se obecně označují jako politiky. Ty oblasti, ve kterých byla působnost členských států zcela převedena na Evropskou unii, resp. Evropská společenství, se označují jako společné politiky. Jsou to

V ostatních oblastech přenesly členské státy EU svou působnost pouze částečně. Tyto oblasti se označují jako komunitární politiky:

Zdroj:
EUROskop

Upozornění k platnosti údajů:
Veškeré zde uvedené informace byly zpracovány na konci roku 2000 a zabývají se především vývojem EU, připomenutím historie - pouze do konce druhého tisíciletí.
Údaje nejsou aktualizovány!


Práva
občanů EU
Historie
EU
Stručná
historie EU
Kdo je kdo
v EU
Pilíře
EU
Politiky
EU
Instituce
EU
Členské
státy EU
Peníze v EU Slovníček
pojmů

Zpět na předchozí stránku (o úroveň výš)
Začátek stránky