Práva a povinnosti
evropských občanů


* Co je občanství?

Každý, kdo je občanem členského státu Evropské unie, je i evropským občanem.

* Co to znamená?

Evropští občané mají stejná práva i povinnosti bez ohledu na to, ve které zemi EU žijí. Např. britský občan žijící ve Francii má stejná práva a ochranu jako občan Francie.

Důležitou součástí jsou:

práva: a povinnosti:

- práva na osobní svobodu, jako je právo na soukromý majetek,
- politická práva, jako je právo volit nebo být volen,
- sociální práva, jako je právo na sociální zabezpečení,

- respektování zákonů
- odpovědnost k ostatním
- chápání politického systému


* Evropští občané mohou...

Více informací o právech občanu EU na www.europa.eu.int/citizens.


* Charta EU o základních právech

Charta EU o základních právech zajistí, aby členské státy a evropské instituce respektovaly práva občanů EU:

Důstojnost Například: právo na život a zákaz mučení nebo otroctví.
Svobody Například: úcta k soukromému a rodinnému životu, právo uzavřít sňatek a svoboda svědomí, náboženství a projevu, právo na majetek a vzdělání
Rovnost Například: rovnost před zákonem, rovnost mezi muži a ženami, práva dítěte
Solidarita Například: právo pracovníků na informace a konzultace, na spravedlivé a čestné podmínky, zákaz dětské práce, nárok na sociální zabezpečení a zdravotní péči
Občanská práva Například: právo volit a být volen v místních a evropských volbách, právo podávat petice a svoboda pohybu a volby místa pobytu
Justice Například: právo na spravedlivý proces, presumci neviny a právo na obhajobu


Upozornění k platnosti údajů:
Veškeré zde uvedené informace byly zpracovány na konci roku 2000 a zabývají se především vývojem EU, připomenutím historie - pouze do konce druhého tisíciletí.
Údaje nejsou aktualizovány!


Práva
občanů EU
Historie
EU
Stručná
historie EU
Kdo je kdo
v EU
Pilíře
EU
Politiky
EU
Instituce
EU
Členské
státy EU
Peníze v EU Slovníček
pojmů

Zpět na předchozí stránku (o úroveň výš)
Začátek stránky