Hamlet - muzikál

[Láska jenom láska] - Horacio

[Sestro] - Laertes, Ofelie

[Dánsko je past] - Hamlet, Horacio

[Na vteřin pár se vznést] - Ofelie, Hamlet

[Jen krev může vinu smýt] - Duch Hamletova otce, Hamlet

[Důkaz mít] - Hamlet, Horacio, herci

[Je to blázen] - Polonius, sbor

[Do klášterních zdí] - Ofelie, Helena, Hamlet

[Dneska je naposled] - Král Claudius, herci

[Nevěrná] - Královna, Král, sbor

[Jméno vraha] - Král, Laertes

[Celej život kopu hrob] - Dva hrobníci

[Souboj] - Sbor, Laertes, Hamlet, Král, Královna

[Být] - Hamlet

[Být nebýt (bonus)]
Láska jenom láska

Horacio:
		Všechny věže kamenný
		jak z papíru jsou
		a svůj dům na písku stavíš
		ze sirek a ze slámy vypadá jak hrad
		jak zafouká rychle to sbalíš
		všechny slova všechny věty prázdný jsou
		dokud do nepochopíš prázdný zůstanou

		Padá voda z oblaků a vypadá jak déšť
		a přitom slzy ze skla andělé roní
		padá voda z oblaků říkej si co chceš
		to jenom láskou ty slzy voní
		všechny slova všechny věty prázdný jsou
		dokud to nepochopíš prázdný zůstanou

		Láska jenom láska
		černej kůň co míchá pořadí
		láska jenom láska
		směšná někdy hloupá - nevadí
		dokud nás drží nad zemí

		Jako voda stoletá co podemele břeh
		nejdřív hráz pak mosty boří
		stačí jenom okamžik a tam kde byl dřív led
		a sníh a mráz teď všechno hoří
		všechny slova všechny věty prázdný jsou
		dokud to nepochopíš prázdný zůstanou

		S láskou všechno stoupá
		s láskou všechno padá zhasíná
		směšná někdy hloupá
		s láskou všechno končí začíná
	
		Láska jenom láska 
		černej kůň co míchá pořadí
		láska jenom láska
		směšná někdy hloupá nevadí
		dokud náš drží nad zemí
		nad zemí
		nad zemí
		nad zemí láska drží nás...

Sestro

Laertes:	
		Sestro...
		Sestro...
		Sestro po obloze mraky jdou
		sestro on vymění tě za jinou
		sestro já ze všech nejvíc mám tě rád
		sestro po čem touží nesmíš dát
		na malou chvíli
		a pak potáhne o dům dál

Ofelie:
		Bratře nechápeš co cítím já
		dosud já líbala jen ústa tvá
		loď v přístavu čeká
		ta dálka tě leká nic víc

Ofelie:
		Bratře snad jsi jen špatným prorokem
Laertes:
		Sestro ty zaplatíš i s úrokem
Ofelie + Laertes:
		Den už se chýlí
		chci ještě chvíli s tebou stát


Ofelie:
		Poznám kdo lže a kdo má vážně rád
Laertes:
		Poznáš jak zjara kůži svléká had
Ofelie + Laertes:
		Bouře se blíží na útesy pozor si dej
		hlídej své kroky
		a v dobrém na mě vzpomínej
		
Laertes:
		Sestro odejdi dokud můžeš jít
Ofelie:	
		Bratře já nemám vůli bez něj žít
Ofelie + Laertes:
		Možná že mýlíme se v obavách
		možná jen z odloučení máme strach
		Zpátky se nevrátí
		kdo jednou překročí práh
		Vlny se tříští
		běh věcí příštích ve hvězdách

Laertes:
		Sestro nechce dávat chce jen brát
Ofelie:	
		Bratře sám bys ho měl lépe znát
Ofelie + Laertes:
		Navždy v srdci nosím úsměv tvůj
		sbohem jen své kroky opatruj
		Zpátky se nevrátí
		kdo jednou překročí práh
		Vlny se tříští
		běh věcí příštích ve hvězdách

Dánsko je past

Hamlet:
		Toulavej pes co nestojí za kopanec
		má lepší post respektu úcty víc než dost
		víc nežli král co ještě včera pevně stál
		a celý svět si jeho přízeň nadbíhal

Horacio:
		Víš jsou věci který musíš zvládnout
		jen Bůh může krále nechat odejít
		tvůj otec i tvůj děd
		co světem stojí svět
		syn se se svým otcem rozloučí

Hamlet:
		Proč já
Horacio:
		To se každý ptá
Hamlet:
		Proč já
Horacio:
		To se každý ptá
Hamlet:
		Proč já
Horacio:
		Tak to prostě chodívá

Hamlet:
		Kůň zchromlej tak že se hodí leda na salám
		má přátel víc je prospěšnější než já sám
		čím vlastně jsem když nehodím se jako král
		ten hňup na trůně a ty chceš abych se smál

Horacio:
		Víš to není žádná výhra vládnout
		s trůnem užiješ si ještě svý
		tak si toho važ
		trochu si užít snaž
		než korunou se navždy uvězníš
	
Hamlet:
		Dánsko je past
		návnada trůn
		lůza rozhoduje
		kdo předhodí se lvům
		
		Dánsko je hrob
		klíč k moci smrt
		dvůr jako aréna
		kde chrta uštve chrt

Horacio:
		Máš peněz víc než lehce utratit se dá
		rozumu dost možná až moc jak se mi zdá
		strýc při chutí jen ať nalíže se smetany
		být po něm král to bude kontrast vítaný

Hamlet:
		Ráno soumrak je pro zemi dánskou
		v bílém nevěsty jdou na pohřeb
		slunce mrazivý dech
		hra na hlemýždí spěch
		a vězeňskou to páchne hnilobou
		
		Dánsko je past
		návnad trůn
		lůza rozhoduje
		kdo přehodí se lvům
		
		Dánsko je hrob
		klíč k moci smrt
		dvůr jako aréna
		kde chrta uštve chrt


		Dánsko je smrt		Horacio: Máš peněz víc...
		král králi hrob
		dnes v černém zpijou se
		a zítra škoda slov

Na vteřin pár se vznést

Ofelie:
		Že slunce vychází a v noci hvězdy hoří
		že z nebe padá déšť a řeky ústí do moří
		i města měst čas jednou na prach obrátí
		pak napsals jediná jistota mám tě rád

Ofelie:
		Jak pro poušť vyprahlou je bouře požehnání
		tak mého srdce žár tě v chladu noci ochrání
		nad propastí osudnou chci tvým mostem být
		vínem i vodou co tvou žízeň utiší

Ofelie + Hamlet:
		Na vteřin pár se vznést nad tíhu dní
		nad prach a špínu cest nad křivdu poslední
		na vteřin pár se vzdát a stoupat jak dým
		a jedním jediným dotykem křídel dát i brát

Hamlet:				Sbor:
		Dej mi pít          Žízeň mám
		Dej mi pít          umírám
		Dej mi pít          žízeň mám

Hamlet + sbor:
		Než to tady všechno vzdám

Hamlet:				Sbor:
		Odejít            Být tvůj stín
		chci odejít         a tvůj král
		odejít            I sluha tvůj

Hamlet + sbor:
		Tak už mě pozvi k sobě dál

Hamlet:				Sbor:
		S tebou jít          Anděl můj
		s tebou jít          víra má
		s tebou jít          pamatuj

Hamlet + sbor:
		Ze střepů nesložíš už džbán

Hamlet:				Sbor:
		Dej mi pít          Chceš mi dát
		dej mi pít          víc než smíš
		dej mi pít          přísahej

Hamlet + sbor:
		Za to mi vinu nedávej
		za to mi vinu nedávej
		nikdy mi vinu nedávej

Ofelie:
		Nechej růže kvést
		i když zdají se být plané
		to co ti dávám ať navěky zůstane

Jen krev může vinu smýt

Duch:
		Synu můj to bezpráví
		ta strašná osudu křeč
		až ti tu křivdu vyložím
		tak možná že ztratíš řeč
		s tou pravdou těžko žít
		jen krev může vinu smýt
		s tou pravdou těžko žít
		jen krev může vinu smýt
		
		Namísto spánku já našel smrt
		napůl ve snu napůl bdíc
		krev krve mé mé krve krev
		můj bratr a tvůj strýc
		namísto šance z lože vstát
		uchopit meč a bojovat
		jenom mě zavraždil nic víc
		s tou pravdou těžko žít
		jen krev může vinu smýt

Hamlet:
		Že jedu číš do ucha nalil
		a do skonání u něj stál
		do lože králů nejdřív naplil
		pak otci život vzal
		tak zemřel dánský král
		jak psa co zestár utratil
		jak krysy v sýpce otrávil
		toho co bitvu neprohrál
		s mečem a štítem v čele stál
		měl padnout v boji král
		ne na rtech s pěnou jako pes
		když bratra rukou k zemi kles
		měl padnout v boji král

Důkaz mít

Hamlet:
		Loď bez plachet a bez vesel
		a v bezvětří to jsem já
		však pohár můj už plný dost teď přes okraj přetéká
		proč se dál ještě ptám
		otázkou otázku střídám odpověď znám

Hamlet:
		Neptat se a bez soudu
		rozsudek vykonat s fortelem jako kat
		najisto ránu dát
		na co dál ještě čekám
		utíkám odnikud nikam přes sebou sám

Horacio:
		S klapkami na očích favorit minul cíl
		princi můj příteli jak bych tě vyléčil			Hamlet:
		přijíždí						Neptat se nečekat
		herci z města						rozsudek vykonat
		bůhví sám						s fortelem jako kat
		která cesta						najisto ránu dát
		je vedla sem						Neptat se nečekat
									rozsudek vykonat
									s fortelem jako kat
									najisto...

Horacio:
		Přijíždí banda šašků
		za grošů pár a vína flašku
		ti budou hrát

Hamlet:
		Do hry co chystáte
		dopíšu ještě část
		stačí pár náznaků
		kovově sklapne past
		důkaz mít a všechno skončím
		důkaz mít potrestám zločin
		přísahám

Hamlet:					Herci:
		Důkaz mít				Předvedem zahrajem
		a všechno skončím			v rámci svých možností
		důkaz mít				zrcadlo nastavit
		potrestám zločin			každého herce ctí
		potrestám zločin			každého herce ctí
		přísahám

Horacio:
		Máš peněz víc než lehce utratit se dá
		rozumu dost možná až moc jak se mi zdá

Je to blázen

Polonius:
		Protokol není princovo gusto
		a v prostěradle běhá po hradbách
		kdekdo by řek v hlavě prázdno a pust
		a v očích záblesk co nahání strach
		
		V hlavě má minimálně kolečko navíc
		a zvysoka mu kape na karbid
		v plavkách se vystrojí do lednových vánic
		vždyť je to pošuk hoďte na něj síť
		
		jako blázen
		jako cvok...
		
		To prosím býval vzorem duševních elit
		teď s rozběhem mu šplouchá na maják
		zvysoka kašle na svůj šlechtický kredit
		prasklo mu v bedně už je to tak

Polonius:				Sbor:
		Je to blázen			Je to cvok
		je to blázen			je to cvok
		je to blázen			je to cvok

Polonius + sbor:
		Je to blázen
		je to cvok

Polonius:
		Jak medvěd s tyčí s ním ta láska cvičí
		i nám bylo sedmnáct (a nebo víc?)

		"Jen žádnou paniku, nemyslím si, že by byl nebezpečný komukoli,
		samozřejmě kromě sebe sama. Takže to shrňme."

		To že mu hrabe víc než nutno je přiznat
		s rozběhem mu šplouchá na maják
		kálí na rady i do rodného hnízda
		Hamlet se zcvoknul už je to tak

Polonius:				Sbor:
		Je to blázen			Je to cvok
		je to blázen			je to cvok...

Polonius + sbor:
		Je to cvok

Polonius:
		S kým láska cloumá a kdo je ňouma
		tak trochu mu závidím (a vy ne?)

Polonius + sbor:
		Blázen kdo je cvok
		kdo je blázen a kdo cvok...

Do klášterních zdí

Helena:
		Že ptáci v letu strnou
		a lodě v půli cest

Ofelie:
		že nikdy neodkvetou
		růže co začly kvést

Helena:
		písek v hodinách
		skřípe ale čas se nezastaví

Ofelie:
		Slíbil jsi mi slunce a já vyšla si jen tak
		ten příslib v půli cesty se změnil na liják
		jak lesk a potom bída
		tak se posvícení hladem střídá

Helena:
		Snad se mi zdá
Ofelie:
		snad se mi zdá
Ofelie + Helena:
		že cítíš co já
		neztrácej čas
		neztrácej čas
		neztrácej čas
Hamlet:
		Z šípku růži planou
		a z bláta loňský sníh
		mělas na vybranou
		teď v sobě nosíš hřích
		lásce nesvědčí
		když se na nádvoří vytroubit dá

Ofelie:
		Jak oáza v poušti
		bylo těch pár míst
Hamlet:
		Teď cizí boty šlapou
		po tom cos měla číst
Ofelie:
		Kde růže měly kvést
Hamlet:
		Tam se tupé ovce začaly pást

Hamlet:
		Než v té špíně žít
		ještě můžeš se skrýt
		do klášterních zdí
		do klášterních zdí...

Ofelie:
		Do kláštera jít
Hamlet:
		Přestaň už snít
		neztrácej čas...

Dneska je naposled

Král:
		Dokud nám krev proudí
		a barvu má jak víno z Francie
		je proti nám kdo nepije
		kdo holku z klína pustí
		a nejí když se před ním prostře stůl
		na toho vola vemte hůl
		jámu si kopá kdo o vodě chce žít
		po nás potopa

		Jak rozkvetlý kytky
		holky svoje sukně roztočí
Král + herci:
		plamínky svíček do očí
		noc je ještě mladá
		mladý holky krásný jako sen
		a starý báby z kola ven
		jámu si kopá kdo o vodě chce žít
		po nás potopa
		
		Až přijde čas v prach obrátí
		všechno cos miloval a pro co jsi chtěl žít
		marně se ptáš stejně ti nikdo nepoví
		jak dlouho ještě smíš po tý cestě jít
		dneska je naposled
		
		Víno už se pění
		muzikanti ladí z pohárů
		a když nenaladí nevadí
		kdybych prohrál v kartách
		poslední groš a neměl za co pít
		tak štěstí v lásce budu mít
		jámu si kopá kdo o vodě chce žít
		po nás potopa
		
		Jen jednou jít po cestě smíš
		ta cesta skončí tam kde sám se zastavíš
		jen jeden svět a jedno slunce hřeje nás
		když padnou samý šestky ráno vyjde zas
		
		Jen jednou jít po cestě smíš
		ta cesta skončí tam kde sám se zastavíš
		jen jeden svět a jedno slunce hřeje nás
		když padnou samý šestky ráno vyjde zas
		dneska je naposled

Nevěrná

Královna:
		Závidím všem kamenům tu sílu když se brání
		když je na prach rozbíjejí
		závidím všem ledovcům co nikdy neroztajou
		já mám výdrž jak v létě sníh
		
		Dobře vím když přicházíš že na popel mě spálíš
		a pak se ztratíš tak jako dým
		jako dům co překáží mý předsevzetí zbouráš
		dlouho bránit nevydržím
		
		Jsem nevěrná když souhlasím
		když vydávám barbarům Řím
		jsem nevěrná všem zásadám
		když tělo svý ti napospas dám
		jsem nevěrná
		
		Závidím všem požárům co vítr rozfoukává
		chvíli bráním a pak to vzdám
		jako svíčku bezbrannou tvůj dech mě v půli zlomí
		stačí málo dobře se znám
		
		Jsem nevěrná když souhlasím
		když vydávám barbarům Řím
		jsem nevěrná všem zásadám
		když tělo svý ti napospas dám
		jsem nevěrná
		
		Noci dlouhý jsou a slzy na polštář
		když tu čekám dál až mně zavoláš
		marně přísahám že ti sbohem dám
		a stačí jeden dotek a všechno odvolám
		rychle na přísahy zapomínám


Sbor:
		Kde sílu brát kde víru vzít
		kde sílu brát kde víru vzít
		kde sílu brát kde víru vzít
		kde sílu brát

Královna + sbor:
		Nevěrná jsem nevěrná
		když vydávám barbarům Řím
		jsem nevěrná všem zásadám
		když tělo svý ti napospas dám
		Jsem nevěrná...

Jméno vraha

Laertes:
		Nic než pravdu čistou
		stejně má smrt jistou
		buďto vrah a nebo já
		dokud zem se točí
		přísahám že skončí
		kdo na otce ruku vztáh

Laertes:
		Jméno vraha ať mu pustím žilou
Král:	
		Bůh ti požehnání dá

Laertes:
		Řekni teď a tady
Král:
		Hamlet jméno zrady
Laertes:
		Toho jsem se nevíc bál

Král:
		Věř mi můj milý že nám do plachet fouká
		ale přízni nesmíš nastavit pěst
		spravedlnost slepě se přes šátek kouká
		a to je ten důvod pro malou lest

Laertes:
		Nechci dál se trýznit
		meč po krvi žízní
		chci aby jak potkan chcíp

Král:
		Slova otce tvého silou i lstí 
		jen tak msta se nevymstí

Král:
		Msta jak pohár vína
		jako medovina
		vychlazená chutná líp

Laertes:
		Osud rozhodne na čí straně je vina
Král:
		A pro jistotu kdyby se splet
		ty na meče hrot já do poháru vína
Král + Laertes:
		Pro dobrou věc ať nám poslouží jed

Král:
		Ty na meče hrot já do poháru vína
		na souboj ho vyzveš a hned

Král + Laertes:
		Dánsko vydechne až se smyje ta špína
		Pro dobrou věc ať nám poslouží jed

Celej život kopu hrob

Dva hrobníci:
		Celej život kopu hrob
		já celej život kopu si hrob
		ať je léto nebo mráz
		tak mě drží víra
		že ta s kosou si nevybírá
		a že nepřijdu vo svůj džob
		
		Žebrák anebo král
		jo ať jsi žebrák nebo jsi král
		v tom je každej demokrat
		až do morku kostí
		stejně dobře červy pohostí
		dřív než půjdou vo hrob dál
		
		Celej život kopu hrob
		já celej život kopu si hrob
		ať padá listí nebo sníh
		s kosou se daří slečně
		totiž nikdo tady není věčně
		a tak nepřijdu vo svůj džob
		
		Tlustý anebo tenký
		jo ať jsou tlustý nebo tenký
		nudný jako kněz
		nebo samej fór a špás
		celej život čekaj na nás
		a pak daj nám svoje navštívenky
		
		Šeredná anebo krásná
		ať jsi šeredná anebo jsi krásná
		tam dole nevolí se miss
		červi jsou pokrokovej hmyz
		a stejný zacházení zaručej
		jo ty maj smysl pro fair play
		
		Chytrák anebo hňup
		jo ať jsi chytrák anebo hňup
		když se na to podíváš
		materialisticky
		a nebo suše statisticky
		nezůstane po tobě chlup
		nezůstane po tobě chlup
		ani chlup
		nezůstane po tobě chlup...

Souboj

Sbor:
		Jen souboj jen souboj
		jen souboj jen souboj
		jen souboj zákon nad zákon
		jen souboj zrození i skon
		jen souboj zákon nad zákon

Laertes:
		Dost bylo řečí ať pochodně planou
		dejte mi meč a ustupte stranou

Sbor:
		Jen souboj vinný bez viny
		jen souboj ortel jediný

Hamlet:
		Bratře můj přijmi teď omluvy slova
		bože můj nedopusť ublížit znova

Sbor:
		Jen souboj na nic nečekat
		jen souboj soudce je i kat
		jen souboj na nic nečekat

Král:
		Hamlete synu můj
		za osud ti vinu nedávám
		přijmi tu perlu co můj dar

Sbor:
		Jen souboj na nic nečekat
		jen souboj soudce je i kat...

Královna:
		Víc než královnou
		cítím se být jenom matkou
		ať smír ukončí svár
		já na zdraví všech připíjím

Sbor:
		Jen souboj boží znamení
		jen souboj smrt i smíření

Laertes:
		Otče teď vlastní rukou tvou smrt mstím
		sestro proč radost z toho necítím

Sbor:
		Jen souboj boží znamení...

Královna:
		pravda je ve víně
		král všemu na vině

Sbor:
		Jen souboj boží znamení...

Laertes:
		Bratře zbývá nám už jen pár chvil
		odpust i já ti všechno odpustil
		bratře zemřeš jako já

Sbor:
		Jen souboj boží znamení...

Hamlet:
		Dánsko je hrob
		klíč k moci jed
		šikovněs' počítal
		ale paks' to nějak splet
 
Sbor:
		Jen souboj zákon nad zákon
		jen souboj zrození i skon...

Být

Hamlet:
		Na vteřin pár se vznést
		nad tíhu dní
		nad prach a špínu cest
		nad křivdu poslední
		na vteřin pár se vzdát
		a stoupat jak dým
		a jedním jediným dotykem
		křídla dát i brát
		
		Být nebýt
		zemřít spát
		jinak žít
		tak proč to smysl nedává
		být nebýt
		zemřít spát
		jinak žít
		být

Začátek stránky

Zpět na texty písní
Valid HTML 4.0!