Johanka z Arku - muzikál

[Johanka] - Johanka, Hlasy

[Hlasy] - Johanka, Hlasy

[Proklínám] - Raimond

[Francii čert vzal] - Beaudricourt, sbor

[Vím, co cítíš] - Johanka, Král, La Hire, sbor

[Když smrt je ...] - La Hire, pobočník, sbor

[Ať žije Král, ať žije Francie!] - Johanka, sbor

[Láska je Bůh] - La Hire

[Nebe to ví] - Johanka

[Ďábel závisti] - Šašek

[Cesta je volná] - Johanka, Král, sbor

[Tantum ergo] - Johanka, Král, La Hire, Raimond, sbor

[Most přes minulost] - Johanka

[Dalas jim víc] - Johanka, Raimond

[Ty mě znáš] - Raimond

[Příště tě zabiju] - La Hire, Raimond

[Ty jsi ten déšť] - La Hire

[Spáso duše mé] - Johanka, Hlasy

[Kat] - Kat

[Aleluja] - sbor
Hlasy

Hlasy:
	Hosana-Aleluja
	Hosana-Aleluja
	Johanko - už je čas!
	Johanko - slyšíš nás?
	Hosana-Aleluja
	Ty musíš - ty jsi vyvolená
	stát v čele vojáků
	když padnou na kolena.

Johana:
	umím jen ovce pást
	a tkát a příst
	chcete mě vytrhnout
	z těch známých míst?
	Jak vás mám poslechnout?
	Děsí mě cizí svět!
	Ach - radši nemyslet

Hlasy:
	Francie krvácí
	už nesmíš otálet!
	Hosana - Gloria
	v té kapli najdeš meč
	nesmíš jej poskvrnit
	až půjdeš v krutou seč!

Johana:
	copak jsem generál?
	Copak jsem vojevůdce?

Hlasy:
	jsi nástroj svého pána
	jdi s Božím mečem v ruce

Johana:
	umím se pomodlit.
	Neumím zabíjet!

Hlasy:
	Francie krvácí
	už nesmíš otálet!

Johana se vzbouří:
	Tak dost!
	Tak to jsem já - 
	a mluví ke mně svatí?
	Tak to jsem já - 
	upálení nebo sťatí...?
	
	Vždyť kdo jsem já?
	Ach, Bůh se v mně mýlí!
	Rozumím - a nechci rozumět
	neumím spasit svět! ...nemám
	dost síly
	Mě jste si vybrali?
	Mluvíte do skály!
	Mám táhnout s vojáky?
	Otec mě zabije!
	Vesnická husička - 
	hle - spása Francie!
	Mám zradit Raimonda -
	opustit kamarádky?
	Ne, to já neunesu!
	Což není cesta zpátky?
	Měla bych se jen vdát
	a děti vychovat.
	Mám učit žoldáky
	jak mají bojovat?

Hlasy:
	Ty jim dáš odvahu -
	svou víru musíš dát!
	Poslechni svého pána
	a nemusíš se bát.
	Ti velcí, mocní občas neslyší.
	Od tebe žádá oběť Nejvyšší!

Johana:
	Bůh mi to nepřikázal?
	Bůh mě žádá
	
Hlasy:
	On si tě vyvolil.
	Musíš se rozhodnout!

Johana:
	Já půjdu - ráda...

Proklínám

Raimond:
	Díváš se do oblak
	a mluvíš jenom tak
	mluvíš si pro sebe
	já stojím před tebou
	díváš se skrze mě
	kam křičíš - do nebe?
	
	Skákali jsme přes oheň
	a líbali se v seně
	hřál jsem ti ruce
	byly v mé dlani
	jak malý zkřehlý drozd
	Co se to s tebou stalo
	proč došlo k té změně
	
	Proklínám, proklínám tvoje sny
	
	Kam mi to utíkáš
	když zvony zazní
	lidi se křižují
	ona snad blázní!
	Já vím, že nejsi blázen
	a chci při tobě stát
	vrať se, vrať se na zem
	
	Proklínám, proklínám tvoje sny
	
	Koho to posloucháš?
	Kdo mluví - Bůh či Ďábel?
	Vím jen, že mi tě vzal
	Pojď ke mně - Johanko
	ty jsi tak zmatená
	a já jsem sám - 
	vrať se, vrať se na zem.
	
	Bůh nebo Ďábel,
	Ať Bůh nebo Ďábel,
	Oba proklínám, oba proklínám,
	Bůh nebo Ďábel,
	Bůh nebo Ďábel,
	já je proklínám, proklínám,
	oba proklínám...

Láska je Bůh

La Hire:
	Láska je Bůh a Bůh je láska - 
	a já to nevěděl až dodnes -
	zdá se mi...
	Proč jsi mi, Pane, poslal do cesty
	Johanku posedlou - tu malou z Domrémy!?
	
	Láska je Bůh a Bůh je láska -
	a já to nevěděl až dodnes - 
	zdá se mi...
	Proč jsi mi, Pane, poslal do cesty
	Johanku posedlou - tu malou z Domrémy!?
	
	Já musel taky zešílet...
	Už znám svý neštěstí,
	chci sevřít malé ruce
	a drobná zápěstí -
	když je to anděl spásy -
	tak proč má tělo ženy...?
	Já, který slavně zvítězil
	se cítím poražený.
	
	Láska je Bůh a Bůh je láska -
	a já to nevěděl až dodnes - 
	zdá se mi...
	Proč jsi mi, Pane, poslal do cesty
	Johanku posedlou - tu malou z Domrémy!?
	
	Ona je, milý příteli, to nejlepší tvé dílo -
	je jak lilie ve větru a pevná jako skála.
	Teď pokořil jsi La Hira - to se ti podařilo.
	Na věky nechci víc - než aby o mě stála
	Zařiď to, Otče náš - chci, aby o mě stála.

Ďábel závisti

Šašek:
	Řek bych, že radost není všeobecná
	jsem si tím zcela jist
	tak velká vítězství jsou nebezpečná
	arcibiskup číhá na kořist.
	
	I nad těmi, co vyrostou až do nebe
	nakonec roste tráva
	je dobrý ohlídnout se za sebe -
	někdy tam smrtka vstává.
	
	A Ďábel závisti
	už otevírá bránu,
	Lid víc než krále
	oslavuje Pannu ...
	
	Řek bych, že krále děsí svatá slečna
	jsem si tím zcela jist
	a vděčnost mocných není nekonečná
	i když ji může láskou sníst!
	
	I nad těmi, co vyrostou až do nebe
	nakonec roste tráva
	je dobrý ohlídnout se za sebe -
	někdy tam smrtka stává.
	
	A Ďábel závisti
	už otevírá bránu.
	Lid víc než krále
	oslavuje Pannu ...

Ty jsi ten déšť

La Hire:
	A stejně se mnou budeš dál
	Ty jsi ten déšť
	co po tváři stéká ...
	Mé svědomí ...
	Můj smích i pláč
	jen ty víš, co já byl zač ...
	
	Jednou ti dají svatozář
	slávu a čest
	jenže teď tě spálí
	dnes poplivou
	snad i popel tvůj
	zítra na oltáři stůj ...
	
	Už nevěřím dobrým ani zlým
	proč já blázen se splet!
	Pro tu smečku lhářů
	i já šel zabíjet
	
	Bolí - mě bolí - mě bolí tenhle svět ...
	
	A stejně se mnou budeš dál
	Ty jsi ten déšť
	co po tváři stéká ...
	Mé svědomí ...
	Můj smích i pláč
	jen ty víš, co já byl zač ...
	
	Chtějí nám vzít
	co nám dal Bůh
	ne - to jim nedovolím!
	Víš, že dokud dýchám
	tvou lásku v sobě mám ...
	
	Nejsem - ne nejsem - ne nejsem -
	nejsem sám ...

Spáso duše mé

Johanka:
	Sílu zemi
	popel ohni
	vodě slzy
	dám - a vzduchu dým...
	Já odpouštím i soudcům svým.

Hlasy:
	Sílu zemi
	popel ohni
	vodě slzy dám...

Johanka:
	Já už slyším hlas andělů svých
	usmířených, spravedlivých...

	Prosím, pane, přijmi duši mou
	tak čistou zas
	jak's mi ji dal.
	Dovol mi s křídly andělů
	k tobě se vznést
	nad bolest ...

	Doufám ve tvé odpuštění
	věřím v lásku tvou ...

	Buď vůle tvá, přijď království tvé,
	buď vůle tvá ...

	Přijmi duši mou
	tak čistou zas!

	Já doufám v lásku tvou - 
	jen ty jsi smíš snad lidem dát.
	Jsem dítě tvé ...
	Máš mě rád ... ?

Kat

Kat:
	Já už jsem leccos viděl
	co vidí jen kat
	tenhleten pohled. Bože,
	rač mi z hlavy vymazat
	
	Slunce se vyhouplo
	skřivánek vzdal dík ránu
	tisíce Francouzů, zástupy Angličanů
	a všichni chtěli smrt
	pro Orleánskou pannu
	
	Obrovskou hranici vztyčili,
	holomci, chtěl jsem ji zardousit
	já na ni nedosáh
	nemohl jsem pomoci
	Volala po kříži - ach Bože veliký
	nějaký vesničan svázal dva klacíky
	tiskla je na prsa - křičela Ježíši
	přál jsem jí rychlou smrt -
	ať už se utiší
	
	Já už jsem leccos viděl
	co vidí jen kat
	tenhleten pohled. Bože,
	rač mi z hlavy vymazat
	
	A její soudcové
	přísně mi nakázali:
	Jen žádné ostatky!
	Ať oheň všechno spálí!
	A já tam zůstal sám
	když rozešel se lid
	našel jsem její srdce -
	to nešlo upálit.
	
	Já už jsem leccos viděl
	co vidí jen kat
	tenhleten pohled. Bože,
	rač mi z hlavy vymazat

Začátek stránky

Zpět na texty písní
Valid HTML 4.0!