Pokud se Vám text čte špatně, můžete si nastavit světlé pozadí stránky

Zeměkoule

Znamení zvěrokruhu

Býk (21. 4. - 20. 5.)Vládcem tohoto znamení je Venuše.

Lidé zrození v tomto znamení jsou rozhodní, mlčenliví a neskonale trpěliví. Ukvapené jednání nepatří k jejich špatným stránkám, dokáží bleskově kalkulovat a analyzovat, ale na rozmyšlení si nechávají vždy dost času.

Lpí na klidném domácím prostředí a harmonii. Jejich dům je jejich hrad. Znak Býka

Rozumí umění, milují zpěv, tanec a vše, co uspokojuje jejich touhu po požitcích. Opačné pohlaví Býky vždy silně přitahuje, ale není jejich zvykem hnát se do nebezpečných a krkolomných dobrodružství.

Jejich myšlení je tvořivé a kreativní. Jsou velice pracovití a navíc i prakticky založení. Dokáží z jakékoliv situace vytěžit maximum a vždy se snaží o praktické využití. Dokáží jít vytrvale za svým cílem a jejich cílevědomost často přeroste v tvrdohlavost.

Pro každého kdo se pohybuje v blízkosti Býka je důležité vědět, že klasický Býk poměrně dlouhou dobu vydrží jakékoliv zacházení, ale běda, přeteče-li pohár jeho trpělivosti. V té chvíli se změní v běsnící tornádo, které smete jakékoliv jiné znamení. Naštěstí pro jeho nejbližší, projevuje se toto běsnění jednou či dvakrát za život.

Většina Býků má silnou konstituci a těší se dobrému zdraví. Je jen málo nemocí, ke kterým jsou býci náchylní.

Slavné osobnosti ve znamení Býka:
Fred Aster, Balzac, Gary Cooper, Kateřina Veliká, Salvator Dali, Královna Alžběta II, Shirley Templeyová, Audrey Hepburnová, Barbra Streisandová, Sigmund Freud.


Aplikace Podívejte se na vlastnosti Býků ve formě aplikace. Pokud můžete - doporučuji sound on - bude Vám k tomu hrát pěkná muzika -nebudete zklamáni! :-) (aplikace je zkomprimována Winzipem)

Další podobné aplikace jsou k dispozici na www.messagemates.com.

Tapetu (jako pozadí na Vaši pracovní plochu) s motivem znamení Býka můžete najít zde.Znamení Býka z trochu jiného pohledu:Živel: pozemský
Kříž: fixní
Zóna: první
Kvadrant: dětství
Hemisféra: jižní, východní


Mystérium Býka je mystériem
    usazení,
    mystériem spočinutí.

Klíček se ujal, rostlinka se noří z půdy a může se v klidu a beze spěchu věnovat svému růstu a postupnému zbytňování... Býk znamená vždy zasazení bytosti do určitého kontextu, její uvelebení se v živné půdě reality, dočasné smíření se s podmínkami a okolnostmi ... Naše rostlinka získává již určitý tvar, ze kterého můžeme odhadnout, co se z ní vyvine, co z ní vyroste - a stejně tak i podstata Býka spočívá v pouhém obrysu, v jakési skice, jednoduchém náčrtku bez konkrétních detailů a podrobností. Takové je i veškeré počínání zrozence v Býku - má tvar, má obrys, který však zatím ještě čeká, jakoby v polospánku, na své naplnění... Podle určité zbržděnosti, můžeme zrozence v Býku také identifikovat - vždyť nemá kam spěchat, potřebuje klid na přežvykování skutečnosti své hmotné existence... Duše si začíná zvykat na svůj hmotný obal a hledá způsoby jak se jím potěšit - kochá se jím, a zároveň i kvůli němu nejvíce trpí. Je to stadium, kdy se duše zhlíží v zrcadle, a nemůže se vynadivit a vynadívat na svůj oděv...

Dítě ve věku od sedmi let je stále více konfrontováno se zákony hmotného světa, je stále naléhavěji nuceno řídit se určitými šablonami a formami tzv. slušného chování, stále méně je mu promíjena jeho dětská bezprostřednost a hravost... Chytá se do pastí hmotných svodů, usazuje se ve světě hmotných forem, a jeho nadšení i neochvějná sebedůvěra pomalu, ale jistě ustupují kamsi do podvědomí, jsou vymazávány vnějšími tlaky... S dítětem v tomto věku se už můžeme docela dobře domluvit, je mnohem poslušnější a můžeme jeho výchovu přirovnat k výměnnému obchodu - za prohřeškem následuje trest, za chvályhodným činem odměna... Zde se dotýkáme jednoho z nejcitlivějších témat Býka - uvíznutí v takzvané realitě, ponoření se do hmoty a podlehnutí svodu hmotné zainteresovanosti. Můžeme říci, že v tomto stadiu duše postupně rozprodává svou původní čistotu, dítě za drobné mince a pamlsky, za onu biblickou #mísu čočovice# se vzdává svého prvorozenectví, svého božství... Jsou to však opět předem daná pravidla Hry, která jsou zde více či méně pasivně přijímána, neboť jde o znamení jinové, ženské a tedy pasivní...

Od atmatického těla ideálu, čistého nadšení beze slov, nyní sestupujeme k tělu Budhovu, které už představuje hodnoty konkrétnější, přesto však stále ještě dosti abstraktní - láska, vzdělání, užitek, úspěch, rozkoš... Býk tedy uznává především tyto hodnoty, které se dají nějak nazvat a protože jde o kanál z těla Budhova do kauzálního (tělo konkrétních hodnot), tak často i otázka jejich zhmotnění není pro něj nedůležitá. Jeho hnacím motorem a stimulem tedy může být zamilovanost, pocit užitku, touha po úspěchu a přiznání a teprve poté i hmotná zainteresovanost... Zrozenec v Býku má však penězům dětský vztah - baví ho proces jejich vydělávání a utrácení, rád na ně myslí, ale málokdy dokáže s nimi skutečně hospodárně a seriózně nakládat a rozumně jich užívat. Snad proto, že jeho vztah k hmotě je příliš nervózní a neklidný - vždyť je to jeho hlavní téma - místo, kde je uvězněn, ale kde se zároveň může i osvobodit. Tak i naše rostlinka se už nezabývá tím, je-li na správném místě, nezabývá se abstraktními otázkami své existence, či neexistence, ale zajímá jí jedno jediné - bude-li mít dost živin ke svému růstu? Jeden z nejdůležitějších úkolů Býka tedy spočívá v nalezení důvěry k okolnímu světu, důvěry v to, že mu bude vždy poskytnuto dostatek energie, dostatek kvalitních živin - ovšem pouze v případě, že se naučí nejen brát, ale i dávat...

Mystérium Býka je mystériem
    povznesení hmoty.

Býk je první znamení jinové, pasivní - jinová informace je vždy informací o smrti, o procesu uzavření se do sebe, o zahlcení smrtelnou hmotou... Linii mezi Býkem můžeme tedy také takto charakterizovat - jako linii smrti, boje se smrtí, smíření s hmotou, boje s hmotou, zaplétání se a unikání z jejího koloběhu... Býk představuje okamžik prvotního seznámení se z hmotou, její bezprostřední a nadšené přijetí a pokus o její obohacení, zbožštění, povznesení na úroveň uměleckého díla (sochaři, malíři), zatímco Štír - to je už znechucení, zavrhnutí hmoty jako přítěže, její ničení a touha po vysvobození z věčného jejího koloběhu. Oba touží nalézt k hmotě vyrovnaný vztah, ale čím větší je tato jejich touha, tím více se do hmoty zaplétají...

Mystérium Býka je mystériem
    alchymie,
    mystériem přetváření potravy.

Býk je ženské božstvo, vytvářející obrysy nových světů...jeho misie spočívá ve schopnosti hromadit energetické impulsy, hromadit prožitky a trpělivě, beze spěchu je zpracovávat, stejně jako se v ženě - matce rozvíjí zárodek nesmrtelného Ducha...Býk tedy potřebuje být neustále napojen na nějaký zdroj - pokud nemá dostatečný přísun emocionálních prožitků, pak je nahrazuje potravou hmotnou a jeho kruh se opět uzavírá... Beran je lovec a bojovník, Býk je svou podstatou spíše zemědělec - nese v sobě informaci i období, kdy lidstvo postupně začalo přecházet od sběračství a lovu k usedlejšímu a pohodlnějšímu způsobu života, což vždy znamenalo zároveň i začátek jeho postupné degradace, přemnožení, zahlcení hmotou a sebezničení. Země začala být maximálně využívána, ale zároveň zneužívána, znásilňována... Ke smrti dochází právě v tom okamžiku, kdy zatoužíme po jistotě, kdy si začínáme dělat zásoby, kdy se přestáváme spoléhat na nebeského Otce ...

Překonání strachu ze smrti hladem, strachu z nejistoty - to je nejtěžší, ale zároveň i nejdůstojnější břímě, které si Býk může naložit na svůj odolný hřbet...

Mystérium Býka je mystériem
    přirozenosti,
    mystériem tělesnosti,
    mystériem nesení a snášení.

Jestliže Beran v nás se pro něco nadchne, někam se zbrkle rozeběhne, pak Býk v nás je nucen toto rozhodnutí odpracovat... Vždyť Beran, to je hlava a Býk je krk a šíje - krk jako symbol opory, stability, usměrňování všemi směry se šířících energetických Beraních impulsů. Právě krk připoutává neposednou a umíněnou hlavu k tělu, je jejím nosičem, udržuje jí v určitých mezích a udržuje spojení mezi #nebem a zemí#, mezi světem božským a tělesným - neboť Beran sám o sobě takové dělení vlastně nezná a Býk tedy představuje rovněž i první setkání s dualismem, první rozdvojení, první boj. Snad právě pověstné býčí zápasy představují právě toto mystérium - mystérium boje člověka a Býka, boje o zachování božské přirozenosti, boje o přechod na úroveň lidské existence, kterou můžeme chápat jako omezující, ale zároveň i osvobozující... Není dualismus, je pouhá další úroveň Hry...

Mystérium Býka je mystériem
    interpretace.

Krk je sídlem hlasu, hlasového ústrojí, které nám umožňuje vyslovit, tedy materializovat určité dojmy, emoce, myšlenky, rodící se v hlavě - a vlastně opět nejde o nic jiného, než o materializaci idejí - máme-li nápad, pak ho sdělujeme světu, jsme-li zamilováni, vyslovujeme vyznání... a procesy se dávají do pohybu. Býci, jakožto bytosti spíše pasivní, jsou skvělými interprety, a právě krk a hlasivky jsou jejich nejsilnějším a zároveň i nejcitlivějším místem, jejich pracovním i tvůrčím nástrojem... Veškeré problémy s krkem spočívají v tom, že mluvíme příliš hrubě, přízemně, vyslovujeme spoustu zbytečného a nepodstatného. Vždyť tím nejpodstatnějším posláním Býka je zpívat a oslavovat Boha v mantrách a verších, zvucích a tónech - sám o sobě je jakýmsi božským hudebním nástrojem, který trpělivě čeká na chvíli, kdy se rozezní...


Pokud nejste příliš urážliví, tak se můžete podívat na "alternativní" charakteristiku Vašeho znamení. "Kdosi" mi takovou - možná trochu drsnou - "srandičku" poslal. ;-) Ale opravdu je to jen pro lidi, kteří si umí ze sebe udělat legraci!

Zpět na znamení zvěrokruhu
Začátek stránky

Valid HTML 4.0!