Pokud se Vám text čte špatně, můžete si nastavit světlé pozadí stránky

Zeměkoule

Znamení zvěrokruhu

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)Vládcem tohoto znamení je Saturn.

Většina lidí narozených ve znamení Kozoroha je praktická, vytrvalá a vážná. Přistupují k životu naprosto seriozně. Ve všem chtějí být perfektní a snaží se vždy obstát.

Mají silně vyvinut smysl pro povinnost a jen velice zřídka svým povinnostem nedostojí. Dopředu je žene jejich silná vůle spojená s pracovitostí.

Jsou uzavření, mlčenliví a jen neradi dávají najevo své pocity. Jejich důvěru lze těžko získat a je snadné ji nenávratně ztratit. K lidem, které neznají nebo k nim nemají důvěru se chovají odtažitě až přezíravě.

Často se dobrovolně uzavírají do samoty a dokonce si v ní libují.

Kozoroh se málokdy dokáže nudit, protože sám sebe neustále zaměstnává nějakou činností. Jejich založení je ryze praktické, nevrhají se nikdy do pochybných podniků a vše si dlouho a pečlivě rozváží.

Znak Kozoroha Kozorohové málokdy strkají nos do cizích záležitostí. Stejně jako nejsou upovídaní, nemají potřebu starat se o cizí záležitosti, většinou si hledí svého.

Jsou vynikajícími pracovníky, kteří jdou usilovně a houževnatě za svým cílem. Často je najdeme ve vedoucích postaveních. Pracují naprosto samostatně a není zapotřebí na ně dohlížet a kontrolovat je. Dokáží se svým mírným, ale neústupným vystupováním vždy prosadit.

Jako životní partneři jsou pevným sloupem rodiny. Nikdy nepořádají scény a nepodléhají emocím. Většinou si vybudují dominantní postavení. Málokdy opouští rodinný krb, většinou jen v případě kdy soužití je už nesnesitelné.

Jejich zdraví není příliš silné a jeví sklon k různým chorobám. Nejčastěji podléhají nachlazení a poruchám trávení.

Slavné osobnosti ve znamení Kozoroha:
Cary Grant, Jana z Arku, Richard Nixon, Johannes Kepler, Martin Luther King, Benjamin Franklin, Edgar Alan Poe, Louis Pasteur, Isaac Newton.


Aplikace Podívejte se na vlastnosti Kozorohů ve formě aplikace. Pokud můžete - doporučuji sound on - bude Vám k tomu hrát pěkná muzika -nebudete zklamáni! :-) (aplikace je zkomprimována Winzipem)

Další podobné aplikace jsou k dispozici na www.messagemates.com.

Tapetu (jako pozadí na Vaši pracovní plochu) s motivem znamení Kozoroha můžete najít zde.Znamení Kozoroha z trochu jiného pohledu:Počátek: JIN
Živel: pozemský
Kříž: kardinální
Zóna: třetí
Kvadrant: stáří
Hemisféra: severní, východní


"A tak každý, kdo slyší má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice a vrhly se na ten dům, ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům a padl a jeho pád byl veliký..."
(Matouš 7.24 - Podobenství o dvou stavitelích)

Mystérium Kozoroha je mystériem
    kříže,
    mystériem opory...

Ano, spolu s přechodem do znamení Kozoroha ocitli jsme se na "severním pólu Zvěrokruhu", na samotném vrcholu kříže, v bodě nejvyšší realizace...Právě zde nastává jeden z nejmysterióznějších okamžiků - právě v těchto chvílích se materializuje ideál, vrací se Slunce jako symbol nesmrtelného Ducha - v těchto dnech se rodí Kristus a kříž je završen...

Beran, Rak, Váhy, Kozoroh - první, neboli kardinální kříž těch, kdo začínají, těch, kdo vedou, kdo jsou vepředu, kdo připravují...V prastarých kulturách byly děti počínány o Velikonocích, v období Berana, aby se zrodily v tomto světě právě ve znamení Kozoroha - silní, spolehliví, vytrvalí... První kříž představuje základ Zvěrokruhu, čtyři jeho konce, čtyři znamení jsou čtyřmi úhlovými body opory...Dítě (Beran), rodina (Rak), partnerství (Váhy)...a otec (Kozoroh), tedy ten, kdo je reálnou oporou, stěžněm, tím, kdo nese veškerou zodpovědnost a povinnost zabezpečit, zajistit...

Oheň, voda, vzduch ... a země, země v posledním, absolutním stadiu, země v podobě kamene... Kamene, jakožto základu, na kterém se dá stavět, ze kterého se dá stavět. Zrozenci v Kozorohu vskutku připomínají kameny, osamělá skaliska, tyčící se výmluvně nad hemžícími se mraveništi... anebo základní kameny, skromně ukryté pod okázalou nádherou paláců, zámků, chrámů... Ano, Kozoroh je jako kámen - na první pohled nehybný, nepřístupný a proto jakoby neslučitelný s ostatním světem... Chceme-li vejít do komunikace s kameny, musíme vyvinout značnou dávku trpělivosti, soustředění, mlčení - pouze tehdy můžeme vstoupit do jejich světa, který je vskutku jen zdánlivě nehybný a nepřístupný...

Mystérium Kozoroha je mystériem
    cesty,
    mystériem cíle,
    mystériem cesty k cíli.

Kozoroh je znamení jinové, pasivní - je tedy z těch, kdo přijímají úděl, realizují úkoly, hrají role, který jim vymysleli nebo vytvořili jejich JANG předchůdci...Kozoroh je tím, kdo realizuje ideály Střelce, je tím, kdo se pohybuje k cíli, na který Střelec zamířil - snad právě on je tou Střelou, která letí a nemá možnost volby, nemůže nijak změnit směr svého letu, avšak neví o tom, neboť se dívá jen dopředu, nemůže se ohlédnout - a snad proto se jí zdá, že směřuje ke svému cíli, že je zcela samostatná.. Ano, kardinální kříž je křížem budoucnosti, křížem těch, kdo prorážejí cestu, obětujíce při tom sebe sama - jejich život je cesta, cíl je smrt...Střela dolétne, zaboří se do terče, a tím její úloha končí... Kámen je dovalen na místo, použit ke stavbě a dále nikoho nezajímá... Horolezec vyšplhá na vrchol nejvyšší hory a dále už není nic, jen nebe, kterého už nelze dosáhnout jen s pomocí fyzické síly a sebezapření ... Nebe, ze kterého shlíží ten, kdo vyslal Kozoroha na zemi, aby plnil svůj úkol mezi lidmi, aby se pro ně obětoval...

Mystérium Kozoroha je mystériem
    Krista,
    mystériem oběti.

Životní příběh Ježíše Krista je příběhem střely, vystřelené do lidské reality - intenzivní a koncentrovaný příběh, popsaný výstižně a stručně v evangeliích... Ano, žádné ideologické přesvědčování, či filosofické spekulace, žádné svaté spisy a traktáty - jediná věta, načrtnutá do písku a vzápětí spláchnutá mořskou vlnou...Poslání střely, která nemá čas rozhlížet se na všechny strany, která veškerou svou energii vkládá do letu, do činu, která míří pouze k cíli... Pár zázraků, výstižných podobenství, zasvěcení žáků, ukřižování, smrt, zmrtvýchvstání - to vše během pouhých třiceti tří let... a další dvě tisíciletí ve smrtelných křečích ze zásahu střely jménem Ježíš Kristus... Boření chrámů, zpochybnění tradic a dogmat, přeškrtnutí - náboženský konzervatizmus Střelce je tedy likvidován jeho vlastní střelou, přísným a nekompromisním komisařem ve znamení Kozoroha...

Mystérium Kozoroha je mystériem
    trestu,
    mystériem příčin a následků,
    mystériem břemene karmy...

Ano, Kozoroh je ve své podstatě vykonavatelem karmy, prodlouženou rukou zákona... Zatímco terorista Štír pouze spouští nálože, pozemšťan Kozoroh je mnohem důslednější - inkarnován do lidské reality působí jako ten, kdo realizuje zákon, kdo ho uplatňuje v praxi nesmlouvavě a systematicky.

Ocitáme se na počátku východní hemisféry, Slunce se vrací, dny se prodlužují - světla postupně přibývá a odhaluje se všechno, co bylo na Západě skrýváno pod shovívavou přikrývkou tmy... Vskutku nepříliš příjemné je toto probuzení po vášnivě opojné západní noci, jejíž následky pociťujeme náhle zcela reálně - materializují se v podobě událostí a tíživých stavů, strachů, výčitek...jestliže se Střelcem, posledním ze západních znamení, jsme se vznášeli na křídlech ideálů, cestovali do exotických realit a prožívali božské opojení, nyní je třeba vydat se do práce a vydělat peníze na další noc... Vskutku pozoruhodná je závislost Západu na práci a vytváření konkrétních hodnot, jejichž množství vysoce převyšuje skutečnou potřebu... Při tom jde právě o práci, o práci jakožto zdánlivou nutnost, o práci, které se věnuje naprostá většina drahocenného času... Připoutanost k hmotě, zapomenutí, spánek, zvrácenosti, iluze - právě tak vzniká karma - shluk příčin a následků, které si neseme s sebou tak dlouho, dokud si neuvědomíme, kým ve skutečnosti jsme...

Mentální tělo přechází do kauzálního, do těla konkrétních událostí a hodnot - právě zde je důkaz toho, nakolik si utváříme realitu pouze svými myšlenkami, představami, přesvědčením - jsme-li přesvědčeni o své vině, pak se stáváme vězni nekonečného opakování, vězni zdánlivých nutností a nevyhnutelností.. Kozoroh jakožto první ze znamení východních vnímá vše právě skrze tento filtr, žije především tímto tématem.... Trest a jeho náprava, nikoli však humánní pokusy o převýchovu, nikoli poučování a přesvědčování, ale tvrdá dřina, práce, řehole, konkrétní omezení..."Modli se, pracuj a poslouchej" - takový je jeho přístup k okolí i k sobě samému a nelze se divit, že se málokdy vyhřívá na výsluní popularity...

Mystérium Kozoroha je mystériem
    realizace,
    mystériem práce,
    mystériem budování.

Ano, Kozoroh je přísný trestající otec, je ztělesněním disciplíny a pořádku, služebníkem, či otrokem Řádu... Teorie a utopie Střelce, jeho hry a ideály jsou praktikem Kozorohem realizovány s takovou neústupností, že často bývá pro přílišnou píli ze své funkce odstraněn...To, s čím si Střelec pouze pohrával, co si jen tak načrtl jako jednu z variant je vzato smrtelně vážně, realizováno, dovedeno do absolutní podoby, a tím usmrceno... Ano, Kozoroh je tím, kdo uskutečňuje, materializuje, Kozoroh je stavitelem, budovatelem, zedníkem...Co vlastně staví, co buduje, jaký je konečný smysl jeho počínání? To jsou otázky, které si sám pro sebe nejčastěji klade. To jsou otázky starců, otázky bolestné, nicméně stimulující...A Kozoroh je ve své podstatě právě oním starcem, zpracovávajícím životní zkušenost...nahromaděné omyly a traumata jsou jako těžké kameny, které se pokouší uspořádat, dát jim určitý řád, podobu stavby, podobu hradu, do kterého by se mohl ukrýt...

Cíl, smysl... Jsme ve třetí zóně, zóně transformace a hledání smyslu, jsme v prvním stadiu stáří... Ano, období Kozoroha (63-70 let) - donedávna populární a všeobecně uznávaný pracovník, či společenský činitel byl propuštěn do důchodu, odložen společností jako nepotřebná věc, jako střela, která doletěla...Ocitá se v prázdnotě, o samotě se svou sbírkou vyznamenání a diplomů a jeho životní aktivita se transformuje do jediné otázky: K čemu to všechno bylo? Skutečně jsem dosáhl cíle, maximálně se realizoval? Střela jménem Ježíš Kristus mířila přímo do centrálního bodu terče, do nekonečného bodu uprostřed bodu - do srdce... Jeho zásah připomněl, že Bůh nejsou náboženská dogmata a filosofické spekulace - Bůh je láska...Nic více nebylo třeba - Bůh je láska a k tomu pár praktických rad, jak se přiblížit k tomuto stavu...

Mystérium Kozoroha je mystériem
    askeze,
    mystériem využití hmoty.

Co se vlastně odehrává v období vánoc, v období Slunovratu, na rozhraní mezi Střelcem a Kozorohem ? Střelcův oheň už zcela dohořel, půst byl završen, očekávání se naplňuje, dary jsou předány - jak budou využity?

Ano, ne náhodou se Kristus materializoval právě v židovském národě, národě, kladoucím velký důraz na hmotný dostatek, národě silně propojeném se zemí...ne náhodou je mystérium Kozoroha mystériem askeze, mystériem maximálního využití hmoty... Třetí stadium země - kámen, skála....Ano, Kozoroh je ve své podstatě poustevníkem, asketou, je tím, kdo zkouší své tělo, kdo obětuje hmotné prožitky radostem Ducha, kdo vystavuje sám sebe nejrůznějším zkouškám, kdo nechce ztrácet čas, kdo nechce zemřít, aniž by nedosáhl cíle, aniž by se mu nepodařilo trefit se do samotného centra - dosáhnout osvícení, dosáhnout Boha, stát se láskou... Ano, mystérium JIN znamení spočívá v jejich touze po smrti, vysvobození....Zatímco JANG znamení určují směr, píší scénáře, rozdělují role, vytvářejí karmu, pak zdánlivě pasivní a podřizující se JIN znamení hledají cestu úniku ...Tak i Kozoroh je tím, kdo hledá svobodu, neboť čím výše vystupuje, tím spíše si uvědomuje svou roli střely, roli oběti - toho, kdo na sebe bere karmu celé společnosti, kdo odpracovává a napravuje Střelcovy omyly ve výpočtech...

Na vyšší úrovni touží zrozenec v Kozorohu dosáhnout co nejvyššího rozhledu, dosáhnout úrovně Střelce, aby mohl změnit směr střely, změnit svůj osud, svou karmu...To je nejvyšší cíl, kterému obětuje mnohé běžné lidské radosti...Přesto i na této cestě, jak by nemířil vysoko, přesto je stále střelou, přesto je stále tím, kdo poslušně naplňuje čísi záměr...V bludném kruhu se pohybuje tak dlouho, dokud se pokouší bojovat s časem, bojovat sám se sebou, utíkat před svými skutečnými přáními....tak dlouho, dokud se mu nepodaří zastavit svět, zastavit čas a ocitnout se v přítomnosti, stát se časem...procítit neexistenci času...Pak by se však musel vzdát mnohých iluzorních, i když zdánlivě nezbytných cílů, které jakoby ho držely v této realitě, držely při životě...

Ano, zastavit se, usadit se, založit rodinu a prostě žít jako všichni - to je něco, po čem Kozoroh touží, ale čeho se zároveň bojí. Co když půjde o ztrátu času, co když je to smrt, zastavení uprostřed cesty? Cesta však nevede v rovině, cesta nevede kolmo vzhůru - skutečná cesta vede centrem terče, průnikem dvou rovin, dvou přístupů, dvou počátků... I v rodině, kterou pozemšťan Kozoroh díky násilnému potlačení svých strachů a pochyb zakládá, do které se inkarnuje, zůstává obvykle sám, v poněkud nevděčné roli kamene - maximálně vytíženého, nejvíce opomíjeného...Obětován vlastní rodinou, obětován vlastním národem, obětován vlastním otcem...Kristus se modlí k otci, kterým byl obětován, odmítá konkrétní příbuzné, za svou rodinu považuje národ, který ho však nakonec obětuje....

  Jaký vztah zaujmout k rodině, k příbuzným, povinnostem, které vůči nim máme? Skutečně představují omezení a překážky na naší duchovní pouti? Skutečně jsme povinni obětovat jim většinu svého času? V čem spočívá východ z tohoto dualismu? Podíváme-li se na rodinu a příbuzné z jiného úhlu, uvidíme, že i oni si kladou podobné otázky...Kdo komu je otcem, kdo pro koho se obětuje? Byli bychom skutečně schopni efektivně využít čas, který bychom nemuseli věnovat rodině? Jsme připraveni ocitnout se ve stavu naprosté volnosti, bez karmických dluhů ? Ano, ve svých blízkých, ve své rodině milujeme i svá omezení - zbývá jen ptát se po smyslu, ptát se, k čemu nás vedou, jakých cílů nám napomáhají dosáhnout...

Mystérium Kozoroha je mystériem
    systému hodnot.

V čem se omezit, na co se zaměřit, do čeho vkládat svůj čas, svou energii? Na co utrácet peníze? Co je hlavní, co je cílem? Co představuje tu nejvyšší hodnotu, čemu podřídit své konání, čemu obětovat prchavé radosti a požitky? Tak se ptá Kozoroh v nás...a odpověď nalézáme nejspíše tehdy, když se zastavíme, když zastavujeme své kroky na cestě k cíli... a nasloucháme hlasu srdce, míříme do centra...

Ano, pokud poklekneme na kolena (zóna Kozoroha) a modlíme se, prosíme skutečně o to, co nejvíce potřebujeme, neprosíme o věci přízemní, nýbrž o dary Ducha, o lásku a pochopení...Prosíme vždy o to, co už dávno máme, pouze to nedokážeme použít...Zbavujeme-li se všeho nepotřebného, pak snad právě proto, abychom dokonale využili toho, co nám bylo dáno - své možnosti, schopnosti, svůj potenciál...

Kozoroh prosí o dar pokory - vždyť i ve svém hledání Boha zůstává osamocen, neboť je tím, kdo hledá protivníka, kdo hledá soupeře..., kdo hledá příčinu svého utrpení...Takový je jeho prožitek reality - osamocenost, izolovanost, nedůvěra a skepse, ale i samostatnost, rozhodnost, disciplinovanost, tedy vlastnosti typické pro vůdce, generály, bojovníky...nesmiřitelné, důsledné, neuhýbající ani o krok z vytyčeného směru...

Mystérium Kozoroha je mystériem
    mystériem struktury,
    mystériem mechanismu.

Co je za vším, jaké mechanismy hýbou našimi osudy? Kozoroh na vyšší úrovni rozvoje se všemi možnými prostředky pokouší odhalit právě toto mystérium.. Astrologie, magie, kybernetika, technické nauky ... výzkum zákonů, kterým jsme neustále nuceni se podřizovat - nejspíše na tyto obory bude soustřeďovat svou pozornost, ať už vědomě, či podvědomě hledajíce odpověď na otázky z nejpodstatnějších...

Vskutku je veškerý náš pohyb životem řízen shůry, vskutku je za vším bytím pevný a neúprosný řád? Představme si kostru lidského těla, pevnou, dokonale uspořádanou, a přesto tělu umožňující nekonečné množství pohybů - tak je to i s řádem Bytí...Zdánlivě strohý a přísný, pouze však do té chvíle, dokud se pohybujeme mechanicky kupředu, pokud vykonáváme jako roboti stále stejné mechanické pohyby , nemůžeme očekávat nic jiného, než typický Kozoroží úděl - každodenní dřina, stereotypy, omezení ...Bolesti kloubů a páteře, poruchy pohybového ústrojí, ztvrdlost, zkostnatělost mají souvislost především s tímto tématem ...

Ano, začínáme-li tančit, přestáváme být těmi, kdo pasivně přijímají svůj úděl, přestáváme být pouhými stroji, mechanismy, odpracovávajícími své dluhy...Tančíme-li, stáváme se tvůrci, maximálně rozvíjejícími a využívajícími možnosti svého těla, svého osudu...

Mystérium Kozoroha je mystériem
    koncentrace,
    mystériem omezení,
    mystériem soustředění.

Střela, zcela koncentrovaná na svůj cíl ...Horolezec, soustředěný na svůj výstup - Kozoroh, či dítě zcela uvolněné v náruči matky - Rak...Soustředění a uvolnění jsou vlastně jedním a tímž procesem, stavem změněného vědomí. K tomu, abychom se mohli plně soustředit, potřebujeme se zbavit všeho zbytečného, a stejně tak je tomu s uvolněním...Uvolnit se můžeme pouze tehdy, když se plně soustředíme...když víme, že máme určitý cíl, když nepochybujeme, pak mizí nervozita, mizí neklid a pochyby, které jsou těmi zdánlivě nejabstraktnějšími, ve skutečnosti však nejkonkrétnějšími překážkami....

Dvě strany téže mince - pokus o únik, ať už k vrcholkům hor , či do vysněných vnitřních světů. O co jim jde? Hledání konečna v nekonečnu, hledání absolutního, konečného cíle a naopak existence v naprostém rozpuštění a rozšíření...Rak, žijící jakoby v bezčasí, v plné rozpuštěnosti v mateřském lůně a Kozoroh, trpící neustálým napětím z toho, že něco nestihne...Dva extremální přístupy k času - k času, jehož existence napomáhá soustředění, a neexistence k uvolnění...Samota, napomáhající soustředit se na svůj cíl, na své skutečné poslání, a rodina, ve které ho můžeme uskutečnit... Ano, poustevník sestupuje z hor, aby předával to, co získal ve svém osamění - aby poté, co dosáhl cíle, poté, kdy získal rozhled, kdy uviděl souvislosti, mohl šířit božské vibrace osvícení, vibrace všeobjímající lásky - lásky, která existuje mimo čas a prostor, ani nahoře, ani dole, lásky, která nezná omezení a hranice....


Mystérium planet ve znamení Kozoroha

Co Kozoroh potřebuje?
Planety vládnoucí (obývací pokoj):
SATURN - omezení, disciplína, cíle ...pevný a stabilní systém hodnot
URAN - pochopení smyslu, logika, vesmírné zákony a jejich využití


Co Kozoroh dává světu?
Planeta v exaltaci (pracovna)?
MARS - fyzická práce, sport, aktivita, bojovnost, rozhodnost...role vůdce, anebo dříče...


Čeho se Kozorohu nedostává?
Planeta ve vyhnanství (komora):
LUNA - něha, mateřská láska a pochopení, soucit, intuitivní, iracionální vnímavost...


Čeho se Kozoroh nejvíce obává?
Planeta padající (sklep)
JUPITER - zařazení do kolektivu, projev autority, popularita, rozšiřování, filosofické abstraktní přístupy...Pokud nejste příliš urážliví, tak se můžete podívat na "alternativní" charakteristiku Vašeho znamení. "Kdosi" mi takovou - možná trochu drsnou - "srandičku" poslal. ;-) Ale opravdu je to jen pro lidi, kteří si umí ze sebe udělat legraci!

Zpět na znamení zvěrokruhu
Začátek stránky

Valid HTML 4.0!