Pokud se Vám text čte špatně, můžete si nastavit světlé pozadí stránky

Zeměkoule

Znamení zvěrokruhu

Lev (23. 7. - 22. 8.)Vládcem tohoto znamení je Slunce.

Tito lidé jsou rození praví vůdcové, mají nejvznešenější a nejšlechetnější povahy. Nosí v sobě velikou zásobu tvořivé síly. Jsou velice sebejistí a stateční. Neznají bázeň a obavu a mají proto sklon ke zbytečnému riskování. Na svět se dívají s určitým nadhledem, jejich svět je velký svět, maličkostmi se nezabývají, dokonce je obtěžují.

Vždy přistupují k problému čelem, nikdy neuhýbají a nekličkují. Stojí si vždy za svým názorem a dokáží jej i obhájit. Často otevřeně kritizují a očekávají od protějšku to samé.

Znak Lva Úskočnost a lest, stejně jako postranní intrikování je jim cizí. Jejich hnacím motorem je jejich ctižádost.

V zaměstnání vždy usilují o co nejvyšší postavení, jsou velkorysí, majestátní a občas i hrůzu budící. Nejsou však malicherní a netrpí pedanterií.

Jejich slabinou je malá ochota podřizovat se druhým. I přes to mívají profesní úspěchy, protože dokázali skloubit cílevědomost, vytrvalost a rychlé rozhodování.

Cítí se dobře, jen jsou-li vždy středem pozornosti a dokáží si svou přirozenou autoritou tuto pozornost získat. Ve společnosti jsou doslova lvy salonů.

Peníze milují, proto že jim dávají možnost obklopit se všemi radostmi života a Lvi jsou požitkáři. Milují dobré jídlo, pití, krásné věci i opačné pohlaví. Nejsou šetřiví ani hrabiví, dokáží utratit i velké peníze.

V partnerských vztazích jsou milí, pozorní a spolehliví. Kradmé milostné zálety jsou pod jejich úroveň. Věří jen na velké osudové vztahy. Svým partnerům dopřávají volnost a sami žádají totéž.

Mají pevné zdraví a velkou odolnost, pouze mají větší dispozice k chorobám srdce a míchy.

Slavné osobnosti ve znamení Lva:
Napoleon Bonaparte, Fidel Castro, Jacquelina Kennedyová, Alfred Hitchcock, Mussolini, Walter Scott.


Aplikace Podívejte se na vlastnosti Lvů ve formě aplikace. Pokud můžete - doporučuji sound on - bude Vám k tomu hrát pěkná muzika -nebudete zklamáni! :-) (aplikace je zkomprimována Winzipem)

Další podobné aplikace jsou k dispozici na www.messagemates.com.

Tapetu (jako pozadí na Vaši pracovní plochu) s motivem znamení Lva můžete najít zde.Znamení Lva z trochu jiného pohledu:Živel: oheň
Kříž: fixní
Zóna: druhá
Kvadrant: mládí
Hemisféra: jižní, západní


Mystérium Lva je mystériem
    oddělení.

Znamení Lva symbolizuje oddělení sebe sama od okolního světa,postavení sebe sama do centra.Plod dozrál a nastal čas jeho oddělení od matky oddělení od zdroje živin nastal okamžik,kdy semeno padá a prožívá tento okamžik pádu okamžik oddělení.Semeno je plné síly, plné energie, je přeplněno vědomí své vlastní jedinečnosti stejně jako zrozenec ve znamení Lva. Právě tento okamžik v plné míře Lvi charakterizuje - okamžik opojení čerstvě nabytou svobodou, opojení vlastní šťavnatostí, svěžestí, silou potenciálem, a možnostmi i šancemi, které se rozprostírají do všech stran, které se zdají neomezenými.

Mystérium Lva je mystériem
    hry.

Lev je hazardní hráč - stále začíná nové a nové hry a je si plně vědom právě oněch fantastických možností a šancí, které mu vstup do každé další hry poskytuje. Vzrušení hráče, vzrušení ze hry vzrušení z možností, které se skrývají v kombinacích, čísel, barev, zvuků, tvarů - to je to, co zrozenec ve Lvu potřebuje, aby měl pocit plnohodnotného prožívání reality. I svůj život vnímá tedy jako hru - setkání rodičů a jejich spojení je přece vždy v určitém smyslu i sázkou do loterie:bude potomek výhrou či prohrou, bude synem Štěstěny, či smolařem? To vše přece záleží na kombinaci jejich genetických kódů, které jsou zase kombinacemi kódů jejich rodičů atd...Vskutku je to hra, hra na lidstvo, jako pestrobarevný rej genů, jako jedno velké Monte Carlo, vesmírnou loterii...

A právě tak, Lev vnímá život kolem sebe i v sobě - jako hru, jako šanci, jako koloběh her a proher. Kromě sebe sama nemá tendenci ze života nic vybírat, či vydělovat."Všechno patří k životu" - taková je jeho filosofie a není divu, vždyť v každém semeni je vskutku obsažena informace o všem, co se děje ve vesmíru, o veškerých jeho zákonech a vlastnostech, informace o historii i osudech celého lidstva i o všem co bylo před jeho vznikem a co bude po něm. Stejně tak jako v každém z nás může býti zažehnuta božská jiskra stejně tak jako v každém z nás je založen potenciál genia, potenciál Boha, tedy toho, kdo je vším a kdo je ve všem.

Podívejme se nyní na Lví symbol - to je přece spermatozoid, semeno, kterých je v mužském těle produkováno obrovské množství a každé z nich se potenciálně může stát celou lidskou bytostí, stejně jako je této planetě denně zrozeno obrovské množství lidí a každý z nich má potenciální možnost stát se Bohem, tvůrcem, geniem - tedy tím, kdo je vydělen z davu, tím kdo je na pevném místě, kdo je v centru pozornosti.Dá se tedy říci, že jde o toho, kdo vyhrál v loterii, komu se podařilo nalézt správnou kombinaci čísel, barev, tvarů, zvuků, a vytvořit nové dílo - ano vždyť to je tvůrce - to je stvořitel - to je Bůh....

Mystérium Lva je mystériem
    tvorby,
    tvořivé síly,
    síly osobnosti.

Ano Lvi jsou tvůrci, jsou stvořeni proto, aby tvořili.Překypují nápady, ideami, nadšením, ale přesto můžeme často pozorovat zrozence ve Lvu, kteří svůj talent promrhají, kteří nejsou s ním schopni rozumně hospodařit a své talenty a své schopnosti realizovat.Ale můžeme snad očekávat od hazardního hráče, že utratí vyhrané peníze za něco rozumného, že se usadí a začne vést obyčejný život. Nikoliv - většinou se znovu a znovu vrací do herny, znovu a znovu začíná nové hry, zkouší uplatnit své talenty v nových podmínkách a kombinacích - znovu a znovu se vrhá do té vzrušující a zábavné hry s názvem Život.

Ano, skutečný život, osudy a charaktery lidí v jejich pestrosti, nejrůznější příhody a dobrodružství, nejčastěji milostná - to je to čím žije Lev, čím je naplněn, co je zdrojem jeho inspirace, radosti,vzrušení. Rušné ulice měst, restaurace, kavárny, čajovny, bary, společenské dýchánky představují sféry a místa, kde Lev čerpá sílu, kde se energeticky nabíjí, ale kde také plápolá a okolí zahřívá jeho oheň, ale kde také utrácí svůj drahocenný čas, kde promrhává své schopnosti, obklopen a opájen nadšenými obdivovateli a odběrateli jeho zářivé energie. Právě tak, se projevuje typický Lev, "Lev salonů" - hrdý, sebevědomý, vědomý si své vlastní síly a jedinečnosti.

Toto vše je však maska, více či pevně nasazena, to je jen jedna strana mince - vždyť každé oddělující se semeno, každá rodící se bytost prožívá kromě opojného vzrušení z nové hry, z nově započatého dobrodružství zároveň i strach - vždyť jedna věc je potenciál, schopnosti, talenty a druhá podmínky, do kterých se bytost rodí - jaké budou, nakolik se podaří realizovat daný potenciál, jak asi dopadne tato hra, bude komedií či tragedií, jak daleko se podaří dojít, nakolik se podaří využít daných možností? Vždyť kolik semen zůstává ležet ladem, nevyužito, protože nezapadla do úrodné půdy? Jak mizivé procento je s obrovského množství produkovaných semen vzklíčí a vyroste v mohutné košaté stromy? Ano, právě strom je nejvyšší realizací semene v rostlinné říši a stejně tak Bůh - tvůrce je nejvyšší realizací ve světě lidí .... A stačí tak málo - vhodná doba, místo, teplota (společenské klima), aby semeno dosáhlo svého...a stačí tak málo - vhodně se narodit, vybrat si příznivou konstelaci hvězd... Ale bylo by to pak ještě zábavné, byla by to ještě Hra?

Mystérium Lva je mystériem
    prožitku,
    prožívání.

Ano právě nyní jsme se přímo dotkli lvího mystéria - mystéria semene, které je přeplněno vědomím své soběstačnosti natolik, že má tendenci ignorovat realitu skutečných možností, reálných podmínek, semene, které nechce a ani nemůže dopředu plánovat a vypočítávat kdy a kam dopadne, jak dopadne jeho život, jaká bude jeho existence.Znamení Lva je znamením druhého, fixního kříže, který souvisí s minulostí a hromaděním - můžeme tedy říci, že Lev nese s sebou právě ono vědomí sebe sama jako celého lidstva, svých mnohých životů, her a proher. To je zkušenost, o kterou se opírá, ale která mu překáží ve chvílích, kdy má něco naplánovat a propočítat - vždyť co můžeme říci o budoucnosti hazardního hráče? Snad jen to, že je úzce spjata s jeho minulostí, ze schopností využívat nahromaděné zkušenosti. S tím souvisí i charakteristické lví pocity viny a zodpovědnosti - vždyť ta zkušenost je jakoby zkušeností celého lidstva, jeho her, proher opakovaných omylů, zmařených šancí.

Chce jen být a prožívat své bytí jako svátek, jako neustálou euforii...Avšak chvíle, kdy lampiony hasnou, svíce dohořívají, salvy ohňostrojů a tóny orchestrů doznívají jsou pro něj neobyčejně tíživé - alespoň na okamžik je nucen si uvědomit, jak se věci skutečně mají, pocítit faktor omezení realitou, omezení prostorem a časem fakt toho, že čas běží, že půda do které jeho semeno zapadlo,neposkytuje ideální podmínky... Snad je to spíše bažina hříchů a neřestí, či neplodný písek malicherných záležitostí. Avšak Lev ani v těchto chvílích neztrácí důstojnost a je schopen přijmout takový průběh hry a inspirovat svým osudem jiného, úspěšnějšího tvůrce.Vskutku můžeme pozorovat, že málokterý Lev - zrozenec ve Lvu dosahuje úspěchu reálnou trpělivou prací, ale ani to po něm nechtějme (dokud zůstává Lvem) - vždyť jeho úkol spočívá v něčem jiném.

Mystérium Lva je mystériem
    krále,
    pánovaní.

Král - to je ten, kdo byl vydělen, kdo byl posazen na trůn, ten kdo je v centru, kdo je obdivován, sledován, ten kdo je příkladem, jakousi emanací Boha, božské existence. Ano,v tom spočívá skutečné poslání Lva - být králem, být tím, kdo uděluje rozkazy, kdo realizuje boží vůli, kdo vede vojsko do boje, kdo nese zodpovědnost za celou zemi, kdo si je stále vědom, všech těchto povznášejících, ale zároveň tíživě omezujících faktorů své královské existence.Náš pohádkový hrdina hloupý Honza nyní dosáhl kýžených darů - usedl na trůn, ujal se role, ke které byl předurčen, stal se sám s sebou - co dále?Následuje pohádka o smutném nudícím se králi, o králi, který hledá zábavu ve vnějším světě, v tom co ho obklopuje. Ano, právě nudy a šedi se Lvi bojí nejvíce.

Mystérium Lva je mystériem
    užívání darů,
    mystériem prožitku,
    mystériem vzrušení a zábavy.

Vzrušení, zábava, hra - to jsou slova, která v souvislosti se Lvem často opakujeme a která jsme zmiňovali rovněž při charakteristice Berana. Vždyť je to ohnivý živel, který je spojuje. Oheň, jako synonymum božského, protože prvotního, tvůrčího a neopakovatelného, jakým je i prožitek zábavy, radosti - hra je po každé trochu jiná, stejný člověk se nikdy nerodí dvakrát. Znovu jsme na počátku, tentokrát na počátku druhé zóny, zóny realizace.Otázka co dělat, čím se zabývat trápí tyto znamení nejvíce a Lev má mezi nimi nejednodušší a zároveň nejtěžší pozici - má být prostě sám s sebou, být králem. Nemusí se již usilovně poznávat, jako Beran, stačí prostě Být a plápolat k potěše ostatních.

Nyní se ocitáme na přechodu z astrálního těla (těla emocí, vizí, a s nimi spojených stavů) do těla éterického, které je nejblíže tělu fyzickému, a dává tedy už velmi konkrétní prožitky tepla, chladu, rozkoše z pohybu tance, estetických a erotických vjemů.Radosti éterického těla jsou tedy Lvům nejbližší a dokáží si jich náležitě užívat a na další úrovni je i předávat, produkovat - jako herci, tanečníci, milovníci. Jsou tedy těmi, pro něž není tak důležité co dělat, nýbrž jak to dělat - z rozkoší, důstojností, elegancí. Lva tedy můžeme nazvat aristokratem,nebo také mistrem prožitku a taky vychutnávání.

Ano mystérium Lva je i klíčem ke království, království božímu na zemi - vždyť každý z nás má v sobě i potenciál Lva, potenciál krále a tedy možnost užívat vší obklopující se reality, jako božího daru. Vždyť jsou-li podmínky a okolnosti darem, nebo úderem hrou či prohrou, to už záleží jen na nás. V tom spočívá naše svoboda,v tom spočívá i svoboda Lva - krále, který se může, ale nemusí spokojit s touto jednou rolí, který se stejně tak může stát klaunem, parodujícím sebe sama.

Věk Lva (28 - 35 let) je obdobím užívání si, je to druhé stadium mládí, kdy vycházíme z domu poté, kdy jsme v období Raka splnili rodinné povinnosti. Nyní se snažíme méně teoretizovat, filosofovat a více žít, bavit se a hrát si. Během tohoto období zakládáme informaci o tom, jak budeme nakládat se svým energetickým potenciálem, se všemi dary, kterých si můžeme právě v plné míře užívat. Jsme nyní v rozkvětu sil, přeplněni idejemi a nápady, které však už nemáme trpělivost uskutečňovat.

Linie Lev - Vodnář je linii Hry, linii náhody, linii svobody.Oba jsou aristokraty, dostatečně povznešenými nadvšednodennost, oba jsou Bohy, kteří se chtějí těšit svým dílem.Zatímco Lev se však s ním ztotožňuje, je uprostřed děje, je jeho součástí,Vodnář je hráč - šachista, uměle vytvářející a promýšlející situace a možnosti. Oba hledají svobodu, právě v tom,že budou dělat to co je baví a vyhýbat se reálným omezením.Rozdíl spočívá v tom, že Vodnář je pozorovatel a Lev je uprostřed dění.

Mystérium Lva je mystériem
    kontemplace,
    mystériem odpočinku,
    mystériem meditace.

Kontemplace je jakýmsi božským stavem nemyšlení a nedělání stavem, který lépe pochopíme díky procítění astrálního a éterického těla - vize se přelévají v pocity, které si nějak nevysvětlujeme ale prostě je prožíváme.Vždyť Lev je nedělním Bohem, Bohem odpočívajícím po šestidenní dřině tvoření....Je to rodič, který se už oddělil od svých dětí, od sebou stvořených bytostí a nyní se jimi pouze kochá a nyní si s nimi hraje a rozvíjí je ke svému obrazu. Zrozenec ve Lvu veškerou svou existencí představuje Boha, oslavujícího Boha,jehož je spodobněním. Lev prožívá svůj život jako nedělní mši, jako prožitek božského bez vysvětlování. Není těžkopádným filosofem, nepotřebuje důkazy - vždyť hlavním důkazem je on sám, jeho život, jeho hra...Hra jakožto alegorie božské existence.

V lidském těle je Lví zónou srdce. Srdce je královským orgánem, symbolem lásky a jednoty - zdroj energie, která je materializována v krvi. Srdce je pumpa, která přečerpává krev, okysličuje jí, propouští a obohacuje - stejně tak i Lev je tím, kdo obohacuje atmosféru, kdo propouští skrze sebe nejrůznější energetické vibrace. Kdo však uvádí srdce do pohybu a kdo ho zastavuje, snad Bůh - láska... Vskutku, lásku zde shledáváme jakýmsi prvotním zdrojem, prvopříčinou a zároveň i tím, co srdce léčí a při nedostatku oslabuje. Srdce je plně využíváno, srdce žije na plno, stejně jako zrozenec ve znamení Lva. Srdce pracuje, ale je to spíše tvorba, neměnný, neustávající rytmus - stále je svátek, stále je láska, stále je neděle...


Pokud nejste příliš urážliví, tak se můžete podívat na "alternativní" charakteristiku Vašeho znamení. "Kdosi" mi takovou - možná trochu drsnou - "srandičku" poslal. ;-) Ale opravdu je to jen pro lidi, kteří si umí ze sebe udělat legraci!

Zpět na znamení zvěrokruhu
Začátek stránky

Valid HTML 4.0!