Pokud se Vám text čte špatně, můžete si nastavit světlé pozadí stránky

Zeměkoule

Znamení zvěrokruhu

Panna (23. 8. - 22. 9.)Vládcem tohoto znamení je Merkur.

Lidem narozeným v tomto znamení byla dána do vínku chytrost a dovednost.

Dokáží brát život z praktické stránky a i když se rádi nechají ochraňovat, dokáží si poradit v každé situaci.

Mají trochu sklon k sobeckosti, ale dovedou jej mistrně zakrývat líbivým a mírným vystupováním.

Ve společnosti se mnoho neprojevují, stojí většinou tiše opodál, ale je-li to k jejich prospěchu, dovedou výborně naslouchat a tak se stávají vítanými společníky.

Své emoce dovedou skrývat, je velice nesnadné vidět je vyvedené z míry.

Toto znamení je snad nejvíce zranitelné a nejvíce citlivé. Protože svoje ublížení téměř nedávají najevo, je nutné zachovávat při jednání s nimi jistou obezřetnost.

Znak Panny Stejně jako jsou duševně přecitlivělí, mají i určitou fyzickou choulostivost. Neustále trpí představou, že jsou nemocní a nebo alespoň nachlazení. Snad je to dáno tím, že jim chybí opravdová radost ze života.

Většině z nich se protiví sporty a tělesná cvičení. Mužům narozeným v tomto znamení je vytýkána určitá zženštilost.

Pro jejich praktické založení jsou často vyhledáváni jako rádci a poradci, protože dokáží moudře radit. Mají na vše vnitřní pohled, kterým dokáží vše vidět jasně a střízlivě.

Také nikdy nejednají ukvapeně, vždy vše řádně promyslí.

Jejich slabinou je snadná ovlivnitelnost ve svých rozhodnutích.

V zaměstnání nemají žádné problémy. Jednak zásadně neodporují, nemají konfliktní povahu a jsou přesní, dochvilní a až pedantsky pořádní. Stanou-li se shodou okolností vedoucími, dokáží svým podřízeným ztrpčovat život pedanterií.

Pro jejich zdraví je důležitá duševní rovnováha, kterou ale často nedosahují. Trpí proto především poruchami zažívání, žaludečními potížemi a především depresemi.

Slavné osobnosti ve znamení Panny:
Sophia Lorenová,Goethe, Kardinál Richelieu, Lafayette, Elia Kazan, Greta Garbo, Leonard Berstein, Maurice Chevalier.


Aplikace Podívejte se na vlastnosti Panny ve formě aplikace. Pokud můžete - doporučuji sound on - bude Vám k tomu hrát pěkná muzika -nebudete zklamáni! :-) (aplikace je zkomprimována Winzipem)

Další podobné aplikace jsou k dispozici na www.messagemates.com.

Tapetu (jako pozadí na Vaši pracovní plochu) s motivem znamení Panny můžete najít zde.Znamení Panny z trochu jiného pohledu:Živel: pozemský
Kříž: mutuelní
Zóna: druhá
Kvadrant: mládí
Hemisféra: jižní, západní


Mystérium Panny je mystériem
    zužitkování,
    mystériem zpracování.

Po opojném a vzrušujícím letu naše semeno dopadá na zem. Po zábavné oslavě nastává procitnutí v tvrdé realitě, nastává vystřízlivění.Tak i během sedmiletého období Panny (35 -42 let) zpracováváme, či odpracováváme následky předchozího ohnivého období Lva... Semeno je připraveno ke zpracování, neboť nyní sledujeme proces jeho rozvoje na druhé etapě.Zabýváme se dalším znamení druhé zóny, zóny realizace.Nejde tedy už o čistý boj o přežití, jako tomu bylo v zóně první, nýbrž o to, jak nalézt ideální realizaci, nalézt své místo a své poslání... Ohnivý Lev nemá jinou starost, než být sebou a těšit svět svou přítomností, ale to už pozemské Panně zdaleka nestačí - chce pracovat, chce být využita. Semeno je rozemleto, rozžvýkáno, drceno tvrdým soukolím mlýnic - stává se anonymní součástí jednoho velkého celku, nenápadným detailem, který nemá již dosti prostoru k prožívání své jedinečnosti....

Ano, tak i většina lidských bytostí je rozemleta jako zrní, takový je jejich úděl, kterému se pasivně oddávají - jsou mleti a přetvářeni božími mlýny, drceni vlastní karmou, tíhou okolností, tíhou země, tíhou všední reality, se kterou se smiřují, které se podřizují. Panna je po Blížencích dalším "lidským" znamením, můžeme tedy naznačit, že je to právě smířením s lidským údělem, lidským tělem, lidským rozumem, co ji způsobuje mnohá strádání.Vždyť zdánlivě nemůže být každý Lvem, nemohou být všichni králi a princeznami, každý svátek a hodokvas někdy končí. Každá hra omrzí a proto se podívejme na mystérium Panny z veselejšího hlediska. Vždyť jde zase jen o hru, zase jsme v pohádce, v pohádce o králi, který si vymyslel novou zábavu - oblékl si prostý šat a stal se zahradníkem, aby si vychutnal život v celé kráse, i v jeho obyčejnosti...

Mystérium Panny je mystériem
    přebírání,
    mystériem rozebírání,
    mystériem analýzy.

Panna - to je také Popelka, trpělivě přebírající zrníčka, pečlivě se zabývající monotónní a titěrnou prací, za což je nakonec odměněna, setkáním s princem. Ano, opět jinové znamení, opět pasivita, opět očekávání... Panna, nevinná a čistá,očekává muže, který ji promění v ženu, který ji zapojí do života, vyvede z domu, vyvede s pasivity, nabídne novou roli, ukáže jiné světy - exotická tajemná království. Na to je však třeba se pečlivě připravit, je třeba odpracovat své dluhy, očistit se od minulých hříchů, být pokornou a smířenou. Popelčino přebírání zrníček symbolizuje i oddělování zrna od plev, přebírání událostí, skutků, lidí, jako informačních jednotek, v touze najít klíč, najít ony bájné tři oříšky, které umožní setkání s princem a vstup do zámku. Představme si Pannu, nevinnou dívku, kterak vysedává u okna s ručními pracemi (zde už žádná lví kontemplace, žádné sny a vize, nýbrž tzv. užitečná činnost) a vyhlíží ženicha. V duchu probírá všechny potenciální zájemce a hledá klíč s pomocí kterého by nalezla toho, kdo ji bude schopen uvést do království, kdo ji osvobodí. Představme si jí, jak vítá hosty, jak s nimi koketuje, předstírá nenucenost, ale ve skutečnosti usilovně "lustruje" všechny muže s neuvěřitelnou pílí a pečlivostí. Koho si z nich vybrat, komu z nich se podřídit? Zdá se jí, že je to klíčová otázka, vždyť na tom záleží celý její další život, který pasivní Panny zdaleka nejsou schopny si samostatně vytvářet.

Mystérium Panny je mystériem
    čistoty,
    mystériem zdrženlivosti,
    mystériem postu.

Tak tedy vypadá vztah zrozence ve znamení Panny, (ať ženy, či muže) nejen k partnerům, ale vůbec ke všemu, co se kolem něj a s ním děje. Snad ani není dodávat, že Panna patří ke znamením tzv. "staropanenským" a "staromládeneckým" - snad právě pro onu vybíravost a z ní vyplývající typickou kritičnost, mají zrozenci v Panně značné potíže s milostnými záležitostmi. Někdy se zdá, že snad ani nejsou schopni prostě se zamilovat do jednoho partnera, a přijmout ho takového jaký je, se všemi plusy i mínusy. Snad v tom můžeme spatřovat i jakousi jejich tragedii, tragedii starých panen, či mládenců, avšak zároveň i místo síly - vždyť Panna je synonymem čistoty, neposkvrněnosti. Vzpomeňme zde jeptišky, řádové sestry, které si zachovávají svou čistotu, které si vybraly jediného nejdůstojnějšího ženicha a pro něj se vzdaly prchavých vztahů s reálnými muži - pouhými vyslanci, či prostředníky, pouhými aspekty Jediného....

Zde tedy před námi vyvstává mystérium čistoty, mystérium celibátu, jakožto klíče, klíče k prožitku všeobjímající lásky, klíče do vstupu do království.Připomeňme si rovněž Pannu Marii a mystérium neposkvrněného početí a můžeme i snad načrtnout symbolické rozjasnění záhady, která po staletí nedává spát křesťanským badatelům... Žena, která je nedotčena, reálným mužem, si zachovává čistotu, tzn. hromadí sexuální energii na práci s vyššími centry, poté je navštívena Duchem svatým a rodí se Kristus, jakožto princip absolutní jednoty.... Nalézáme se na linii Panna - Ryby, na linii analýzy a syntézy, na linii splynutí a dělení, na linii lásky - zatímco Panna prožívá askezi, postí se a připravuje se k hostině lásky,Ryby jsou naopak láskou zahlceny. Ryby už žijí v království lásky ale potřebují Panny, aby vnesly aspekty pořádku, čistoty a svěžesti do jejich exotického podvodního světa.Panna po lásce touží,s obtížemi ji přijímá, Ryby jsou láskou přeplněny, ale nemají ji komu dávat...

Znamení Panny patří ke znamením tzv. mutuelního, nebo-li pohyblivého kříže, který charakterizuje své představitele jako korouhvičky, s lehkostí podléhající nejrůznějším vlivům. Proto vskutku nemůžeme od zrozence v Panně očekávat, že bude sám měnit, vytvářet, či rozhodovat, neboť je silně propojen s okolnostmi a podmínkami okolního světa, a jediné, co může a dokáže, to je vybírat si. Vybírat si z toho, co k němu přichází, oddělit zrno od plev a přijmout jen to, co dokáže zpracovat u zužitkovat. K tomu však potřebuje, jakási kriteria, měřítka, k tomu potřebuje mít určité cíle, systém hodnot. A jaké cíle má vlastně Panna, očekávající ženicha? Prožít splynutí, prožít svou transformaci ženu, prožít extázi a zcela se poddat a podřídit svému muži - to vše vskutku připomíná v přeneseném smyslu i touhu po mystických prožitcích. Vždyť to jsou různé úrovně projevu lásky, lásky jakožto změněného stavu vědomí, jakožto extatického božského stavu - tento stav je však zároveň i jistým druhem smrti, vždyť právě v okamžiku smrti, okamžiku opuštění fyzického těla, bývají takové prožitky často dány...

Ano, Panna touží po racionálním prožitku, ale zároveň se ho bojí,tak jako se většinou smrtelníků bojí smrti - bojí se bolesti, bojí se změny, bojí se nečekaného a zeptejme se teď : proč? Proč se Panna bojí deflorace, i když po ní zároveň touží, proč se lidé bojí smrti, i když pro většinu z nich je alespoň chvilkovým vysvobozením? Proč tolik napětí a strachu ve spojitosti se sexem? Protože je to běžné, protože je to nyní normální...

Mystérium Panny je mystériem
    normy,
    mystériem normality a standardu.

Ano, normalita je jeden z klíčů, který Panna často používá při svém výběru - opět si připomeňme, že svým umístěním jde o znamení nejzápadnější (stejně jako znamení Vah), nejvíce zapadající do kolektivu, zapojené do kolektivního vědomí a z toho důvodu tedy i naprosto nesamostatné, podřizující se všeobecně přijatým normám, myšlení a chování. Snad právě za to, či díky tomu, je odsouzena do role služky, do role toho, kdo se podřizuje a v tom také spočívá její rozdvojenost - tzv. rozumné argumenty, logika a životní styl příbuzných, partnerů, politiků, kteří zde hrají roli jakých si "pánů" nadřízených, se jí zároveň příčí a zároveň se jim podřizuje, s jakousi až masochistickou rozkoší. Rozpor a psychické utrpení s ním spojené však zůstává... "Co tomu řeknou lidé" - to je oblíbená fráze Panny, ať už vyslovovaná nahlas, či v duchu. Předsudky, strachy z jakékoliv změny a ze všeho co nese nějaké prvky duchovního (individuálního) rozvoje, často vedou k opačnému extrému. Čím více se skromná a nenápadná Panna chce zapojit do kolektivu a splynout s davem, tím spíše se z něj vyděluje, čím více se brání všemu tajemnému a záhadnému, tím je spíše podvedena a obelstěna.Čím více se Panna kontroluje a upejpá, tím více jakoby dráždí a přitahuje muže (či v přeneseném smyslu události) a tím spíše riskuje znásilnění, poskvrnění své čistoty, opačný projev lásky...

Zdánlivě střízlivá a zdrženlivá Panna je ve skutečnosti jakousi rozbuškou, je nabita potlačovanou sexualitou, která hledá způsoby a formy, v jakých by se mohla projevit. Nejčastěji jde o práci, jakožto určitý druh sexu - u Panny však jde málokdy o práci efektivní.Pokouší se uklízet, udržovat čistotu, avšak čím více se o to pokouší, tím více nepořádku vzniká, neboť potlačovaná sexuální energie, ji nutí vymýšlet si stále a stále nové drobné práce a úpravy, přičemž celkový efekt není schopna uvidět... Panna vskutku není stvořena pro fyzickou práci jako takovou, je stvořena pro milování, pro lásku, která se přelévá do služby. Překoná-li své strachy, podřízenost vůči okolí, oblékne-li skvostné šaty a vydá se do zámku, zkrátka provede-li jakýkoliv samostatný čin, pak může na duchovní cestě dosáhnout mnohého, pak se stává královnou, vyvolenou nevěstou prince, pak je životem obdarována, pak žije v dostatku a plnosti.

Kromě práce, se sexualita Panny vlévá i do slov - její slovní aktivita ji sbližuje s Blíženci (Merkur), avšak odlišuje se od nich poněkud, právě ostrostí, kritičnou výbojností, až hádavostí a hysterií, kterou Blíženci v sobě nemají, neboť jejich sexualita má mnohem lehčí (avšak povrchnější),vzdušnou podobu. Ano, právě potlačená sexualita a nejrůznější komplexy a strachy mohou se zábavných a inteligentních společníků či partnerů, jakými zrozenci v Panně právě pro svůj vytříbený intelekt bývají, učinit i skutečné verbální tyrany, či maniaky, kteří nás slovy nejen zneklidňují, ale dokonce znásilňují.

Vždyť se nalézáme na přechodu z éterického do fyzického těla, tedy na úrovni nejhmotnější. Ćím hmotnější znamení, tím příjemnější, nebo či však naopak tíživější může být jeho hmotná přítomnost. Na úrovni znamení Panny se hmota zhušťuje do maximální koncentrace a připojíme-li ještě informaci o pozemském živlu, spolu s umístěním na nejzápadnějším místě západní hemisféry, pak vidíme ve znamení Panny jakýsi prototyp současného západního člověka. Jde o běžného, řadového obyvatele a zaměstnance a samozřejmě z hlediska kapitalistické ideologie i spotřebitele - vždyť éterické a fyzické tělo v sobě spojují hodnoty vskutku nejsmyslnější - příjímání potravy a sex. Navíc přílišná koncentrace vědomí na fyzickém těle vede i k hypochondrii a strachu ze smrti, na kterých se dá velmi dobře vydělat...

Právě nečinnost Panny, prázdnota jejího života ve věčném očekávání vede ke zvýšené pozornosti, kterou věnuje sobě samé. Často se vzhlíží v zrcadle a hledá drobné nedostatky, vady na kráse a nebo taky příznaky nemoci. Proto tolik typická pro zrozence v Panně hypochondrie a záliba v lécích, lékařích, rozhovorech o nemocích a strastech fyzického těla, které samozřejmě jsou málokdy spojovány s nemocemi duchovními - většinou chybí vidění věci v širším kontextu. Paradoxální je to, že Panny jsou obvykle obdařeny dobrou fyzickou kondicí a dožívají se vysokého věku - snad právě proto, že o nemocích tolik hovoří...

Nahromadění hmoty a západní umístění jinový počátek i zóna činí z Panen nejen bytosti nejvíce lidské, nejpevněji se držící role člověka, ale z dualistického hlediska i nejvíce mrtvé, zahlcené hmotou, hmotnými zájmy a starostmi,kolem kterých se točí většina jejich myšlenek - můžeme tedy říci, že zrozenec ve znamení Panny má k hmotným statkům vůbec nejtěsnější, snad dokonce i nejzvrácenější, či přímo masochistický vztah. Je opět paradoxem, že nejhmotnější znamení je zároveň často i v hmotných radostech nejvíce omezováno. Panny jsou pověstné úpěnlivou, vskutku až zvrácenou šetrností, kterou nemůžeme často nazvat askezí, jak je tomu u cílevědomých poustevníků Kozorohů...

Ano, zde se můžeme na chvíli zastavit, užasnout nad genialitou uspořádání Zvěrokruhu a uvidět Stvořitele jakožto nejpečlivějšího hospodáře...Vždyť nebohá Panna, tolik toužící po radostech těla, po bohatém ženichovi, který by zaplnil její nedočkavý klín, je právě v těchto sférách nejvíce omezována! Snad proto, že ve skutečnosti je předurčena, aby si užívala prožitků nehmotných, pokladů uložených na nebesích. Přesto nepoučitelné Panny, čím více jsou omezovány v hmotě, penězích, tím více se bojí se od ní osvobozovat a hromadí věci a poklady bezcenné, zbytečné. Zbytečné pouze pro nezasvěceného pozorovatele - ve skutečnosti mají Panny ke každému předmětu velmi silný vztah, cítí s ním takřka hmotné propojení, stejné jako pociťují s ostatními lidmi. Proto mějme pochopení i vztah k pořádku, který často ani nelze pořádkem nazvat - jsou však velmi citlivé, na jakékoliv kontakty s hmotným světem, (vzpomeňme si na pohádku O princezně na hrášku), na potravu, na dotek cizí ruky, na zápach těla...

Mystérium Panny je mystériem
    přijímání potravy a jejího trávení,
    mystériem stravování.

Strach ze sexu přímo souvisí i se strachem jídla. Panna je potrava předhozená, či v lepším případě předložená muži (viz pohádka O drakovi požírající princezny).Jestliže Lev představuje okamžik, kdy se kocháme utrženými plody, krásně naaranžovanými na míse (éterické tělo), pak Panna je právě okamžik pojídání plodu, jeho drcení zuby, rozmělňování a pohlcení trávicím ústrojím. To je smrt plodu, jeho transformace v cosi tak zdaleka ne tak povznášejícího...Panna je posledním z jižních znamení, zde končí stadium růstu, vytváření, zde končí sestupná tendence jemných těl,končí jedno představení, aby mohlo začít další. V období Panny končí léto, končí sklizní, hromaděním zásob.V období Panny se znovu dává dohromady lidský kolektiv, neboť pociťuje nutnost stmelit se a společně překonávat útrapy blížící se zimy.

Na těle je to právě trávicí ústrojí, s pomocí kterého si můžeme mystérium Panny lépe přiblížit - vždyť střeva jsou dokonalou alchymistickou či chcete-li chemickou laboratoří, jsou ze všech orgánů nejaktivnější, neustále zaujata procesy zpracování analýzy, transformace, tedy procesy velmi složitými a tajemnými. Vskutku jde o procesy natolik záhadné a důležité, že by se Panna jistě vylekala a nemůžeme se tedy divit jejímu strachu z potravy a vůbec veškerého příjímání - vždyť trávíme nejen potravu, ale i jakékoliv vjemy. Správná analýza všech forem potravy, oddělení zrna od plev, dodržení zásad rituální čistoty, usnadní trávení a tím i uvolní obrovské množství energie. To je velmi prostý vesmírný zákon avšak těžší je jeho dodržení. Neboť o tom, vlastně jíst a co nejíst se dohadují lidé od chvíle, kdy začali vést usedlý zemědělský způsob života a mohli si vybrat více druhů potravy.

Otázky správné výživy dnes trápí stále více tzv. normálních lidí a stávají se zdrojem strachů a fobií.Uvědomme si však, že jde pouze o strach dalších přísunů z hmoty, kterou jsme už zavaleni, přenesme své vědomí do vyšších těl,vybírejme potravu srdcem, nikoliv rozumem, anebo zkoumejme potravu, podrobme ji kritické analýze a pojídejme pouze zrna bez plev, ale především nezapomínejme, že není tak důležité, co děláme, co jíme, co přijímáme, ale jak to děláme, jak jíme, jak přijímáme a jaký bude výsledný efekt. Proměňme všednodenní činnosti v rituály, hledejme za konkrétním abstraktní, za drobnostmi celek, proměňme střízlivost v opojení, úklid v milování... a trpělivě vyčkávejme, jak to bude dále...


Pokud nejste příliš urážliví, tak se můžete podívat na "alternativní" charakteristiku Vašeho znamení. "Kdosi" mi takovou - možná trochu drsnou - "srandičku" poslal. ;-) Ale opravdu je to jen pro lidi, kteří si umí ze sebe udělat legraci!

Zpět na znamení zvěrokruhu
Začátek stránky

Valid HTML 4.0!