Pokud se Vám text čte špatně, můžete si nastavit světlé pozadí stránky

Zeměkoule

Znamení zvěrokruhu

Rak (22. 6. - 22. 7.)Vládcem tohoto znamení je Měsíc.

Většina Raků je klidné, zdrženlivé a vyrovnané povahy. Dovedou se výborně přizpůsobit a jsou velmi citově založeni.

Alfou a omegou všeho je pro ně domov. Bezmezně milují svůj domov a často a rádi jej zvelebují. Spousta z nich se soustřeďuje i na okolí svého obydlí a vytváří nádherné zelené zákoutí a zahrady. Chcete-li se zavděčit Rakovi, nechvalte mu jeho nové šaty, ale útulnost jeho bytu.

Raci velmi lpí na svých blízkých. Jejich přáním je silná a pevná opora, někdo, kdo jim je záštitou před okolním světem.

Nemají potřebu budovat velkou kariéru, ale potřebují pro sebe klid a harmonii. Jsou to nekonfliktní spolupracovníci, kteří ale nedosahují v práci úžasných výsledků. Jednoduše proto, že je práce nebaví a chápou ji jen jako prostředek k vydělání nezbytných peněz pro sebe a svůj domov.

Mají určitý sklon k pohodlí a velice rádi odsouvají své problémy na později a později.

Znak Raka Raci velice milují své děti, jsou výbornými rodiči a vychovateli.Ženy narozené ve znamení Raka chápou mateřství jako absolutní naplnění svého života. Dovedou se dětem zcela obětovat a většinou velice těžce nesou jejich osamostatnění a odchod.

Jsou velice ostýchaví, neradi se sami prosazují. Mají velikou radost a jsou neskonale vděční tomu kdo se o ně stará a všímá si jich. Svoje citlivé vlastní já ukrývají pod tvrdým Račím krunýřem a je těžké k nim proniknout. Proto jsou také málokdy hýčkáni a opatrováni, protože si většina lidí myslí, že to nepotřebují.

Raci mají panickou hrůzu z možné přírodní katastrofy a případného nedostatku. Proto velice dobře a úsporně zacházejí s penězi. Dovedou je i výhodně investovat. Jsou proto ze všech znamení nejhospodárnější.

Zvláštní kapitolou u Raků je jídlo. Jídlo pro ně představuje jistotu. Jsou nejspokojenější, když mají doma stále pevnou zásobu jídla. Je to pro ně pojistka na horší časy.

Slavné osobnosti ve znamení Raka:
Louis Armstrong, Julius César, Marc Chagal, Jean Cocteau, Ernest Hemingway, Gina Lolobrigida, Rembrant, John D. Rockefeller, Ringo Starr.


Aplikace Podívejte se na vlastnosti Raků ve formě aplikace. Pokud můžete - doporučuji sound on - bude Vám k tomu hrát pěkná muzika -nebudete zklamáni! :-) (aplikace je zkomprimována Winzipem)

Další podobné aplikace jsou k dispozici na www.messagemates.com.

Tapetu (jako pozadí na Vaši pracovní plochu) s motivem znamení Raka můžete najít zde.Znamení Raka z trochu jiného pohledu:Živel: vodní
Kříž: kardinální
Zóna: první
Kvadrant: mládí
Hemisféra: jižní, západní


Mystérium Raka je mystériem
    změněného stavu,
    mystériem mateřství.Mystérium Raka je mystériem
    vnitřního zření.

Mystérium schoulení se, mystérium zahloubání se, zahledění se do sebe sama... Symbol Raka připomíná dvě oči, jakoby obrácené dovnitř, jde tedy o vnitřní zrak, o vnitřní zření, o zření toho, co není dáno běžně uvidět, o zření toho, co nazýváme iracionálním... Jde o mystérium zázraku - tedy toho, co je za zrakem...a Rak je vnitřní zřec, mystérium Raka je mystériem zření a zrání...

Naše rostlinka odkvetla, neposední motýlci-blíženci odletěli, oplodněná žena osaměla, aby se mohla v klidu soustředit na rozvoj zárodku, na zrání plodu. Rak je posledním znamením první zóny, zóny vzniku, zóny zrodu - vznikl a zrodil se život v Beranu, sílil v Býku, obohatil se protikladem v Blížencích a nyní umírá, transformuje se do nové podoby v Raku... Co potřebuje zrozenec v Raku, co je jednou z hlavních podmínek jeho plnohodnotné existence a seberealizace? Bezpečné útočiště, úkryt, ochranu domu, příbytku, rodiny, rodinných tradic, objetí ženy - matky... jen tehdy se cítí v bezpečí, jen tehdy má záruku, že se může v klidu vydat na cesty do vnitřních světů, že se může naprosto uvolnit, usnout a vidět sny...

Mystérium Rak je mystériem těhotenství, ranného mateřství, mystériem vztahu matky a plodu. Zrozenec v Raku sám sebe po celý život vnímá především v těchto dvou rolích a právě v tom spočívá i jeho dualismus, který je schopen překonat ve chvílích, kdy se mu podaří pocítit na sobě jednotu matky a plodu - jednotu toho, kdo chrání, i toho, kdo je chráněn. Tehdy se zbavuje svého úhlavního nepřítele - strachu a závislosti na strachu, tehdy si uvědomuje, že vnější svět, před kterým má tendenci se skrývat, je ve skutečnosti jen jedním velkým příbytkem a Země je matkou, která ho objímá a rozvíjí v sobě stejně tak, jako i on sám v sobě přechovává a rozvíjí nové světy, božské plody, které čekají, až budou vydány světu, až budou zrozeny...

Ano, mystérium Raka je mystériem nalézání a rozvoje talentů a schopností, to je mystérium očekávání porodu, očekávání dne D, očekávání hvězdného času. Strachy Raků tedy mají své hlubinné kořeny právě ve strachu z porodu. Jsou sice obdařeni mnohými talenty a dary, těhotní vzácnými plody, ale mají strach se s nimi rozloučit, strach vydat je vnějšímu světu, mají strach z toho, jak budou přijaty, jak oceněny, jak se budou chovat atd. Připomeňme znovu, že jde o závěrečné znamení první zóny, znamení vodní, jinové - to vše nese informaci o smrti, o smrti jako transformaci, kterou je právě porod. Porod je určitým druhem smrti - budoucí rodiče ho očekávají s radostí, ale i se strachem, protože tuší, že v nich cosi umírá - zrození nové bytosti jim zároveň připomíná i fakt smrtelnosti, fakt věčného otáčení se v koloběhu života a smrti... Raci jsou nesmírně citliví právě na tyto otázky, čím jsou rozvinutější a tedy i vnímavější, tím zjevnější je jejich protikladný postoj k rodičovství - vždyť v okamžiku, kdy se stávají rodiči,, sami jakoby byli zbavování výsad embrya, spícího a hýčkaného zárodku. Zároveň však jsou dětmi fascinováni a touží spolu s nimi jako otec či matka znovu prožívat své vlastní dětství, touží se jejich prostřednictvím znovu vrátit do prenatálního období, které je nejvíce inspiruje, které podvědomě považují za období nejblaženější... Nejraději by zastavili čas, dalšího ze svých úhlavních nepřátel i přátel zároveň, aby mohli navždy zůstat v tomto stadiu - ve stadiu spánku, ve stadiu nevědomí, nebo alespoň v ranném dětství, ve stadiu nemluvněte... Často se tak i po celý život zkoušejí ukrývat za tuto roli - roli nevědomého, roli neexistujícího, spícího...

Těhotenství, neboli jiný stav je vskutku jakýmsi změněným stavem vědomí - v nitru ženy se odehrává skutečný zázrak - stvoření a rozvoj nové, záhadné bytosti... Smysl a význam tohoto procesu není běžným chápáním postižitelný - právě Raci jsou ze všech znamení nejvíce zaujati hledáním smyslu.

Mystérium Raka je mystériem
    spánku,
    mystériem snů a vizí.

Znamení Raka je zároveň i přechodem z jemného mentálního těla logických struktur do astrálního těla pocitů a stavů. Nyní můžeme dobře pochopit a odpozorovat životní strategii Raků a uvědomit si, že veškeré duševní, emocionální stavy a pocity, které představuje právě astrální tělo, jsou utvářeny myslí, myšlenkami.. Strachy a závislosti, kterým Rak podléhá, si tedy sám vytváří svým mentálem - to, čím trpí se tedy může stát i jeho nejsilnějším místem v případě, že zvládne a ovládne svou mysl. Mentální tělo je geometricky uspořádáno, je to svět logických konstrukcí, myšlenkových spekulací a symbolických systémů (např. astrologie), do kterých se můžeme snadno zaplést, ve kterých můžeme bloudit jako v labyrintu, které však uspořádávají a organizují prostor, pomáhají orientovat se v nekonečném prostranství světů astrálních... pro Raka je tedy nesmírně důležité nalézt soulad mezi těmito dvěma prvky, mezi mentálem a astrálem, mezi levou a pravou hemisférou. V tom se od sebe značně odlišují Raci - muži se silněji vyjádřeným mentálním tělem (filosofové, básníci) a Raci - ženy (vědmy, léčitelky), což není u ostatních znamení tak latentní. Muž-Šiva organizuje prostor a žena - Šakti ho zaplňuje - tak vznikají rodinná hnízda, tak vznikají i celé vesmíry...

Astrálním tělem začíná také sféra viditelných - právě toto tělo zásobuje naší obrazotvornost podobami bájných draků, pohádkových stvůr i nestvůr, prastarých zvířecích archetypů, fantastických bytostí, míst, krajin atd. Odsud čerpají umělci, výtvarníci, multiplikátoři, spisovatelé science-fiction, zde je realisticky zobrazeno to, co tělo mentální vyjadřuje pouhými symboly - vlastnosti, stavy, emoce...Vnímaví jednotlivci, či lidé v tzv. změněných stavech vědomí právě tak vidí okolní svět jako neustálé přelévání nejrůznějších bytostí, zvířat, rostlin, či prostě tvarů, propojených v jeden organismus...

Silné astrální tělo, či jinak řečeno pole je vlastně i oním krunýřem, který Raka chrání nejspolehlivěji a který také podvědomě i považuje za své skutečné tělo, nejreálnější a jemu nejvlastnější. Rak je schopen vytvořit kolem sebe jakousi auru nedotknutelnosti, stejnou, jakou vyzařuje i malé dítě. Je-li zrozenec v Raku nasycen, skryt v bezpečí matčiny náruče, nasycen a odpočinutý, pak je skutečným blahem nalézat se v jeho blízkosti...Běda však, je-li připraven o některou ze základních podmínek své existence - pak stačí vzpomenout plačící nemluvně, zdánlivě bezmocné, avšak vibracemi svého křiku schopné vyvést z rovnováhy bytosti dospělé a tedy teoreticky mnohem silnější... Právě v těchto chvílích nabývá astrální tělo oněch bájných hrozivých podob, které podvědomě vnímáme skrze pláč a tvář pokřivenou nespokojeností....

Mystérium Raka je mystériem
    rodiny, rodu, rodinného společenství.

Rodina, rod - to mystérium stromu, pevného propojení karmickými svazky. Ocitáme se na západní hemisféře - právě západní znamení (Rak až Střelec) potřebují prožívat vědomí sounáležitosti s kolektivem - a první stadium kolektivu, kde má každý nějakou pevně vymezenou roli a funkci, to je právě rodina. Rak touží po rodinném životě, po spočinutí u rodinného krbu, ale zároveň z něj má obavy, obavy z omezení, které rodinný život s sebou přináší, má strach ze ztráty vlastního poklidu, strach z povinností, které je třeba plnit. Jakou tedy roli v rodině vlastně hraje? Vzpomeňme opět alegorii dítěte, které svým zrozením alespoň na čas všechny spojuje, které pouhou svou existencí dává rodině smysl a božský rozměr, vzpomeňme opět alegorii matky, ukrývající pod svými křídly, ve své náruči, sytící láskou a pochopením... Nelze tedy vyžadovat od Raka, dokud zůstává Rakem, aby vykonával konkrétní práci, aby rozhodoval a bral na sebe zodpovědnost - to je role přísného otce Kozoroha, račího protikladu.

Mystérium Raka je mystériem
    hledání.

Období Raka (21 - 28 let) je už nazýváno mládím, je to začátek léta, období zrání a spočinutí. Právě po dvacátém prvním roce obvykle začínáme řešit otázky spojené se založením rodiny a budováním domu, příbytku - tedy pevné struktury, ve které můžeme spočinout a oddat se snění. Právě v období Raka jsme nuceni postupně se zbavovat blíženecké roztěkanosti, soustředit se na rodinné zájmy, schoulit se do náruče milovaného partnera, nahrazujícího matku, či otce. Opuštění rodného domu, rodných tradic, definitivní odtržení se od rodičů jakožto neomylných božstev a následné hledání a postupné nalézání Boha v sobě... Je to období, kdy hloupí Honzové odcházejí do světa, aby nalezli štěstí, mající většinou podobu krásné princezny a královského postu.

Zdánlivě je tato skutečnost v rozporu s dosavadním pojetím Raka, jakožto bytosti spící a tudíž pasivní, či dokonce lenivé, ale vždyť i hloupí Honzové lehávali nečinně za pecí před tím, než se vydali na svá putování - nikde však není psáno, že jejich putování se odehrávala ve vnějším, reálném světě... Odměna za jejich statečnost a soustředěnost do vlastního nitra tedy rovněž nebyla reálná a hmotná - byly to dary Ducha a můžeme tedy směle říci, že Honza byl ve skutečnosti jogínem!

Zde se můžeme dotknout i mystéria linie mezi Rakem a Kozorohem - linie cesty a spočinutí, linie splynutí s kolektivem, obětování sebe sama jeho zájmům (Rak) a naopak vydělení se, odchod od kolektivu (Kozoroh). Rak zůstává doma, aby mohl odcházet, Kozoroh odchází, aby se mohl vracet. Jde o linii Putování, linii Soustředění - zdánlivě roztěkaný vodní Rak se soustřeďuje a putuje do hlubin své duše, zatímco pozemského Kozoroha většinou zajímají cíle konkrétní, hmotné.. Rak směřuje do hloubky, Kozoroh do šplhá do výšky... Kozoroh hraje v naší pohádce nejspíše roli černokněžníka, roli Kostěje nesmrtelného, věznícího princeznu (alegorie Duše) v zakletém kamenném zámku na vrcholku skály. Co omezuje duši, co omezuje Raka? Zde se opět dotýkáme mystéria času ... času, který je vymezen zárodku, aby se vyvinul v dokonalou bytost, přijal Ducha a zrodil se do vnějšího světa. Devět měsíců zrání plodu a sedm let zrání osobnosti, sedm let hledání, sedm let putování Ducha (muž) k Duši (žena), sedm let cesty k sobě, cesty ke sjednocení, dobrodružné cesty za záchranu princezny.

Rak je představitelem kardinálního kříže (alegorie rozběhnutého motoru), zde už můžeme pozorovat efekt kvadratury s dalším spěchajícím znamením - Beranem. Zatímco však Beran spěchá ven do světa a nemůže se nijak zastavit, Rak naopak od světa utíká - oba se nechtějí a neumějí zastavit, oba mají velké potíže s časem, který je omezuje a zároveň disciplinuje. Zatímco Beran je vojínem, Rak je rytířem. - šlechetným ochraňujícím princem, který však může být i nesmírně krutý, aby tak zakryl svou zbabělost. Jestliže negativem Berana je agrese a hrubost, u zdánlivě něžného a citlivého Raka jde o krutost.

Mystérium Raka je mystériem
    nasávání a pohlcování,
    mystériem vnímání a zpracovávání dojmů.

Na těle najdeme račí zónu v žaludku. Vodní živel poskytuje informaci o neomezenosti, bezhraničnu, roztékání se do nekonečna - stejně tak je tomu i s přijímáním potravy do žaludku, o kterém nikdy přesně nevíme kolik se toho do něj vlastně vejde. Stejně tak i zrozenci v Raku se zdá, že může do sebe do nekonečna nasávat a pohlcovat potravu, ať už skutečnou či v přeneseném smyslu potravu dojmů, emocionálních vjemů, prožitků, obrazů atd.

Mystérium Raka je mystériem
    zdroje,
    mystériem napojení.

Rak potřebuje být v neustálém kontaktu se zdrojem potravy, se zdrojem vjemů, se zdrojem informací - záleží už jen na úrovni jeho rozvoje, co za zdroj považuje, na čem je závislý. Z esoterického hlediska má Rak roli toho, kdo ochraňuje čistotu zdroje. Vždyť i matka a dítě jsou během těhotenství a kojení chráněni před mnohými hříchy a nečistotami. Ano, mystérium Raka je mystériem svatosti a čistoty - jeho údělem je přenášet svatost do celého světa, vyprávět o zázracích, žehnat světu a očistit ho, počínaje však očistou sebe sama, shledáním sebe sama čistým, svatým a jednotným.


Pokud nejste příliš urážliví, tak se můžete podívat na "alternativní" charakteristiku Vašeho znamení. "Kdosi" mi takovou - možná trochu drsnou - "srandičku" poslal. ;-) Ale opravdu je to jen pro lidi, kteří si umí ze sebe udělat legraci!

Zpět na znamení zvěrokruhu
Začátek stránky

Valid HTML 4.0!