Pokud se Vám text čte špatně, můžete si nastavit světlé pozadí stránky

Zeměkoule

Znamení zvěrokruhu

Štír (24. 10. - 22. 11.)Vládcem tohoto znamení je Pluto.

Většina lidí narozených v tomto znamení se vyznačuje jasným, pronikavým myšlením. Jsou nadprůměrně inteligentní, bystří a rychle chápou všechno nové a neznámé.

Jejich myšlení je tvořivé, kreativní. Mají zvláštní, originální názory, které hájí téměř s fanatismem. Jsou tvrdošíjní, vyznačují se silnou vůlí, rozhodnou-li se pro něco, jdou za tím bez ohledu na překážky. Naopak každá překážka v cestě, je jen posílí.

Znak Štíra Jejich povaha je velice rozporuplná, ke svým přátelům a lidem na kterých jim záleží jsou milí, dobrosrdeční a dokáží pro ně mnohé obětovat. Na druhé straně, k tomu kdo jim ublížil a nebo je urazil jsou nesmiřitelní. Nikdy nezapomínají na staré křivdy a ten kdo si znepřátelí Štíra, zažije nejednu horkou chvilku třeba i po mnoha letech.

Štíři mají dar druhé okouzlit a podmanit si je. Svým upřeným pohledem dokáží vybranou osobu hypnotizovat a ovládnout.

S lidmi, kterým se musí podřídit se špatně snášejí. Naopak rádi se nechají obdivovat svým okolím.

Štíři dovedou milovat s takovou vášní jako nenajdete u žádného jiného znamení. Jejich náruživost je pověstná, ale často je zaměňováno pouze se sexuální náruživostí. Ne, Štíři jsou náruživí ve všech oblastech života. Neumí nic dělat polovičatě, buď je někdo skvělý nebo odporný, buď je ta věc úžasná nebo pro ně neexistuje. Neznají kompromis a zlatou střední cestu.

Štírovo zdraví je identické s jeho povahou. Většinou se těší výborné fyzické i psychické kondici a celkově silnější a odolnější konstituci. Není u nich výjimkou, že svojí pevnou vůlí a neochvějnou sebejistotou se dokáží dostat i z kritické nemoci. Jeho slabinami jsou reprodukční orgány, nos a páteř.

Slavné osobnosti ve znamení Štíra:
Theodore Roosevelt, Richard Burton, Marie Curieová, princ Charles, Grace Kellyová, Pablo Picasso, Marie Antoinetta, Charles DeGaulle,Robert Kennedy, Indíra Gándhíová.


Aplikace Podívejte se na vlastnosti Štírů ve formě aplikace. Pokud můžete - doporučuji sound on - bude Vám k tomu hrát pěkná muzika -nebudete zklamáni! :-) (aplikace je zkomprimována Winzipem)

Další podobné aplikace jsou k dispozici na www.messagemates.com.

Tapetu (jako pozadí na Vaši pracovní plochu) s motivem znamení Štíra můžete najít zde.Znamení Štíra z trochu jiného pohledu:Živel: vodní
Kříž: fixní
Zóna: druhá
Kvadrant: zralost
Hemisféra: severní, západní


Mystérium Štíra je mystériem
    smrti,
    mystériem transformace,
    mystériem ničení, boření.

Zrno dozrálo a oddělilo se ve Lvu, bylo rozemleto v Panně, získalo formu chleba ve Vahách - nyní nastává stadium, kdy dokonale propracovaná a uhlazená forma je zničena... stadium Štíra. Ano, Štír má roli toho, kdo ničí, kdo boří, kdo zabíjí a tím osvobozuje místo novému. Křehké jako krajky, jemně zdobené chrámové komplexy Vah se hroutí pod hrozivým pohledem temného, záhadného mága... rozlétají se na kusy po stisku jediného tlačítka rukou teroristy. Každá noblesní hostina by měla být zakončena bitvou šlehačkovými dorty, která by uvolnila nahromaděné napětí, křečovitost a škrobenost "nenucené" společenské konverzace... Kam se poděla úzkostlivě ochraňovaná forma, dokonalé držení těla? Smrt v jediném okamžiku mění situaci, smrt jakožto skutečný vládce života.... Nejsme ještě zdaleka na konci, naše putování zvěrokruhem sotva dosáhlo polovinu - a opět poslední stadium, tentokrát však druhé zóny. Opět vodní živel, opět transformace, změna skupenství... Potrava je pozřena a mění se v sílu, tělo se postupně nabíjí hromadějící se energií, která přesahuje hmotu, která vystřeluje z hmoty do prostoru...Štír ničí, Štír boří, boří stvořené, aby se ocitl v prázdnotě - Štír je stvořitelem prázdnoty...staré bylo zničeno a nové ještě nevzniklo - to je prostor pro Štíra, to je "štěrbina mezi světy" (viz Carlos Castaneda: Učení dona Juana), hranice mezi nocí a dnem mezi životem a smrtí...

Mystérium Štíra je mystériem
    obnažování,
    mystériem odhalování prázdnoty...

Ano, Štír je mágem, ignorujícím iluzorní omezení tzv. pevné reality - on je tím, kdo odhaluje nahou skutečnost, kdo svléká vrstvy oděvů a přikrývek, které nás sice chrání a zahalují, ale i uspávají. Neboť za tím vším je prázdnota, prázdnota jakožto představení pro nejnáročnější, nejodhodlanější a nejsilnější diváky - vždyť scéna, doposud zaplněna kulisami, herci, složitými dramatickými zápletkami, zůstává náhle prázdná...Pocit, který máme při setkání se smrtí, pocit děsu, ale i zároveň i osvobozující síly - to je tím, co potřebuje Štír, vychutnávající vzrušující existenci na ostří nože. A je to také pocit, který můžeme mít při setkání s ním. Výsměch, provokace, hozená rukavice cynismu a ironie, jsou nejsilnějšími zbraněmi Štíra. Kdo je vůbec schopen se k němu přiblížit, kdo je schopen podívat se do tváře smrti? Lidé se bojí smrti a všeho co ji připomíná a přesto se zabývají sexem, který ji k ni rychle přibližuje. Bojí se smrti, a tedy i života - a přesto žijí a umírají...Pouze mágové jsou schopni překonat strach a dotknout se smrti - transformovat toto setkání v sílu, v nesmrtelnost.

Mystérium Štíra je mystériem
    síly,
    mystériem zvládání a ovládání,
    mystériem bdělosti.

Po 49 roce vstupujeme do období Štíra (49 - 56 let), které může být pro většinu lidí značně depresivní, neboť dosud oddalovaný rozklad fyzického těla nastupuje nečekaně, stejně jako ofenzíva vojska, vojska, které již nejde odvolat. Zároveň tak je to období velmi tvůrčí a plodné - pouze však v tom případě jsme -li schopni transformovat depresi v sílu...Buď anebo - to je Štíří téma, plazící se jako had i tímto textem....

Co se vlastně stalo s naší Pannou, která ve Vahách byla vdanou a prošla branou? Dávno už odložila svou upejpavost, ztratila své iluze, svlékla drahé šaty. To vše zůstalo za branou a ona se nyní ocitá v náručí smrti, nyní se oddává čisté vášni bez příkras, nyní poznává prázdnotu a nezbytnost jejího naplnění- probouzí se její kundaliny, tvořivá síla...Pokud nestihne zaplnit prázdnotu, vytvořit si realitu podle svých přání a představ, pak ji zaplní někdo jiný a ona se stane pouhou loutkou, ovládanou jeho silou - buď anebo....

Tyto stavy a situace prožíváme tehdy, když se probouzíme ve snu. Stačí právě onen okamžik probuzení, uvědomění si skutečnosti, že vše kolem je pouhým snem, a v tu chvíli se stáváme pány situace, v tu chvíli se realita mění podle našich představ a přání - máme sílu ve svých rukách. Ano, tak tomu je i ve skutečnosti, která je ve své podstatě pouhým snem...Tak pracují mágové, tak vypadá nejvyšší možná realizace Štíra, který je zároveň i orlem. Orlem, osvobozujícím se z těsného štířího krunýře, stejně tak jako se osvobozuje proud nahromaděné síly. Jestliže Rak - Štírův vodní příbuzný z první zóny, je přirovnáván k bublajícímu potůčku, pak Štír je jako ejakulační proud, vodotrysk - prudký, dravý, nesmiřitelný.

Vše, čím se zrozenec ve Štíru zabývá, čím žije můžeme přirovnat k ejakulaci, k výstřelu nahromaděné energie, k uvolnění potlačovaného napětí. Podobně je tomu i u Berana, rozdíl je pouze v tom, že Štír jakožto představitel druhé zóny mistrů a profesionálů, fixního kříže hromadění, třetího kvadrantu zralosti a severní, tedy zimní polosféry, se na své činy, na své výstřely, pečlivě a dlouho připravuje. Vskutku je dost obtížné je představit zbrklého Berana v roli mága či hypnotizéra, jež je určena pro Štíra...

Mystérium Štíra je mystériem
    utrpení,
    mystériem sebetrýzně,
    mystériem otravování...

Ano, Štír pracuje se smrtí, ať už je hrobníkem, kaskadérem, vyšetřovatelem vražd či patologem, a proto musí být velmi opatrný ? Štíří symbol představuje žihadlo plné jedu - jedu, který je zároveň i lékem. Štír je tedy tím, kdo otravuje, ale i tím, kdo léčí- ať už druhé, či sám sebe. Vskutku nelehký je život se Štírem, či v jeho blízkosti - zato však máme jistotu, že neusneme, za to jsme jim neustále otužováni a posilováni...Jsou zde jen dvě možnosti - zešílet, nebo zesílit... buď anebo....vždyť vše nepříjemné tíživé a nečisté, čemu se pod vlivem všeobecného mínění a uměle naočkovaných strachů snažíme vyhýbat, si k nám stejně nalezne cestu - jako voda. Čím více se kontaktu se smrtí bráníme, tím zvrácenějším podob nabývá. Odstranili jsme smrt z běžného života a ona se na nás směje s obálek pornografických časopisů děsí pornografických televizních obrazovkách, či filmových plátnech, materializuje se v podobě katastrof, záplav, zemětřesení...

Ano, smrt je nezbytná součást života - abychom mohli žít, musíme umírat... Abychom nezemřeli, neustrnuli ve svém vývoji, potřebujeme neustálou změnu a transformaci své činnosti, svého působení. Abychom mohli žít,musíme umírat a rodit se stále znovu a znovu - ale vždyť tomu tak skutečně i je...Rodíme se a umíráme, tak pořád dokola, jen s tím rozdílem, že se s velkou pravděpodobností většina smrtelníků, většina lidí, nemá možnost svá zrození vybírat, vytvářet si realitu svých životů podle svých představ. Stejně tak, jako si málokdo dokáže vybírat a utvářet své sny. Jestliže hazardnímu hráči ve znamení Lva, taková situace docela vyhovuje, pak severní mág ve znamení Štíra se s ní nijak nehodlá smířit a hledá způsoby, kterak se vymanit z koloběhu, z pout nemocí a umírání fyzického těla. Každé znamení po svém hledá a nalézá cestu k Bohu, cestu k nesmrtelnosti - zaobaluje toto hledání do různých forem, skrývá je za různými jinými činnostmi - jediný Štír, ač zdánlivě tajemný a záhadný, neskrývá, oč mu vlastně jde, za což není u ostatních příliš oblíben ...

Mystérium Štíra je mystériem
    sexuálního aktu,
    mystériem útoku a dobývání,
    mystériem pronikání, mystériem ejakulace...

O co vlastně jde zrozenci ve znamení Štíra? Zničí-li falešné představy, předsudky a iluze, pak se ocitne v prázdnotě - a co dále? O co vlastně jde při sexuálním aktu? Muž proniká do ženy, štěrbinou mezi světy, mezi levým a pravým, mezi východem a západem, proniká do prázdných prostorů její dělohy a vstřikuje tam své sperma - zaplňuje prázdnotu informací o sobě, ze které se zrodí, pokud byl vybrán vhodný čas, (magie = práce s časem) nová bytost, nesoucí částečně jeho podobu, jeho vlastnosti. Nepředbíhejme však dobu a sledujme právě onen magický okamžik ejakulace a případného početí. Stejně jako ejakulující muž, i mág věnuje veškerou zkoncentrovanou sílu na to, aby pronikl do jiných realit a přesunul tam postupně všechna svá těla. Můžeme to přirovnat k vyhození kotvy - pokus koncentrovat se do určitého bodu a pohnout vesmírem...

Mystérium Štíra je mystériem
    boje,
    mystériem úniku,
    mystériem osvobození...

Ano, Štír veškerou svou sílu věnuje právě na ono "vyhození kotvy", na protržení hráze - jeho nezdolná sexuální aktivita a plodivost není ve skutečnosti ničím jiným, než bojem za dosažení nesmrtelnosti...Takový je už jeho úděl, který byť je i údělem mága, zůstává stále jen údělem, tedy tím co je uděleno - tedy určitým druhem karmického úkolu. Vždyť i Štíři umírají a znovu se rodí ve fyzickém těle - ani oni, dokud zůstávají představiteli jednoho znamení, nejsou schopni uniknout z koloběhu...Jejich šance vzlétnout je přesto velká, tím těžší však bývá jejich zátěž, tím náročnější zkoušky skládají. Zrozenec ve Štíru zřídka kdy mívá život snadný, zábavný, jednoduchý, či přímo sladký, jako jeho protějšek ve znamení Býka. Napětí, boj, extremální situace, utrpení, smrt, bolest, nenávist - často si ani neuvědomuje, že to všechno jsou nezbytné podmínky jeho existence. Od milence, nebo milenky ve znamení Štíra marně očekáváme, že se bude zdržovat romantickými výlevy, sentimentálními pokusy o projevy něhy. Štír je totiž vojín - důstojník, Štír je generál před bitvou - jeho cíl a záměr je pevně stanoven a všemu co se obvykle spojuje s projevy lásky se prostě vysmívá a považuje to za zbytečné. Zajímá ho podstata bez příkras, zajímá ho boj a dobývání - svým tvrdým a chladným přístupem odrazuje, ale zároveň i přitahuje a zkouší toho, kdo by se s ním chtěl spojit. Vždyť v hloubi duše Štír touží po romantické lásce, nejprve však chce vytvořit patřičné podmínky - dobýt uzemí, vybojovat vstup na svobodnější úrovni existence... Snad proto je i k partnerovi, kterého si vezme s sebou, tak náročný. Zdánlivě naivnímu Býku se zdá, že s pomocí pouhé lásky, pouhé zamilovanosti, je možné dosáhnout čehokoliv - skeptický a seriozní Štír, však už ví, že láska není ničím jiným, než poeticky zabarveným karmickým druhem, partnerské vztahy jsou podle něj pouhým lákadlem, mámivou pastí, která se posléze změní v přítěž. Proto Štír dlouho hledá, a zřídka kdy nalézá skutečně silný uspokojující vztah, vztah dvou vzájemně se probouzejících bytostí. Díky své nezdolné sexuální aktivitě nemůže dlouho zůstat bez milence, či milenky, kterých často mívá i několik najednou - jeho protějšky se však často stávají spíše nástroji trýzně a sebetrýzně, než důstojnými a rovnocennými partnery.

Mystérium Štíra je mystériem
    magie,
    mystériem magnetismu,
    mystériem přitahování.

e však vůbec možné v této realitě nalézt štěstí a lásku? Může magie napomoci při jejich hledání? Takové otázky si obvykle kladou lidé, sledující mágy z povzdálí. Oni sami už neztrácejí čas, ani energii, nikam nevedoucí pochybnosti. Mentální dialog vypínají, aby je nerušil - chceme-li naplno prožívat radosti éterického a astrálního těla, nemůžeme o tom dlouho přemýšlet. Ano, sexuální prožitky, které nám poskytuje tělo éterické, se zde stávají jakousi odrazovou plochou k cestám "do jinam", k cestám do astrálních, snových světů. Zatímco Lev se ze světů astrálních spouští dolů, do éterického těla a prožívá své sny v bdělé realitě, pak Štír naopak se chce z těla vytrhnout, vzlétnout. Daleko však obvykle nedoletí, vždyť astrální svět není příliš od světa fyzického vzdálen - je to jen další z klecí, byť i poněkud prostornější. Štír se vrací ze svých výletů stále nespokojenější, hledá zoufale nové a nové formy, sexuálního uspokojení, avšak dostává se do dalších pastí, neboť jakožto znamení zvířecí jedná intuitivně. Neumí svou situaci logicky vysvětlit. Proto je pro něj důležité pracovat se sexuální energií i na jiné, než na čistě fyziologické úrovni, transformovat ji i na úroveň nadastrální na úroveň pochopení. To je to, co chybí všem západním znamení i západnímu přístupu k životu - smysl a prostoupenost smyslem, neboť západ žije rituály a východ meditací...

Mystérium Štíra je mystériem
    hromadění,
    mystériem napětí,
    mystériem výbuchu.

Štír je znamení jinové, ženské, a tedy i ve zvýšené míře emociální. Právě emoce, deprese, strachy, jsou krunýřem, který svírá orla, klecí, která vězní Boha v člověku. Emoce však nelze násilím potlačit, neboť pak přerůstají v nenávist, sobě samému - emoce je možné pouze postupně transformovat v lásku... Genitálie - štíří zóna jsou místem hromadění, můžeme je přirovnat k sopce, či jaderné elektrárně, k hrozící každým okamžiku výbuchem. Pokud je však jaderná energie správně zvládána, představuje pro nás obrovský zdroj energie. Zatímco poklidně pasoucí se Býk se nalézá v prvotním stadiu setkání s hmotou (první zóna) a má tedy tendenci ji v sobě hromadit a těšit se z ní, Štír má tendenci opačnou - zbavit se hmoty jako jedu, který ho otravuje, osvobodit se od ní...Čím více však energie vydává, čím větší prostor uvolňuje, tím více energie také potřebuje, k jejich zaplnění, neboť v prázdnotě se nemůže dlouho nalézat.

Energie je hmota, hmota je energie, vše záleží jen na míře koncentrace. Koncentrace je soustředění - a právě v tom spočívá celé mystérium transformace... Nejde tedy o to, zbavit se úplně hmotných omezení, zbavit se těla a tím i omezující nezbytnosti obstarávat mu potravu - jde o to, kterak vystoupit z koloběhu, na co nejdelší okamžik, abychom mohli po návratu mnohem lépe procítit tělo a vše, co souvisí s jeho existencí v jeho hmotném těle. V tom spočívá mystérium Štíra, mystérium vstupu a výstupu...Vždyť ani muž nemůže zůstat neustále spojen se ženou, tak už jsou jejich těla uspořádána, taková už jsou těla jejich vesmírů...Vždyť i sexuální akt, byť by trval sebedéle, v jednu chvíli končí, neboť dochází k jeho naplnění. V tuto chvíli partneři jakoby zemřeli, umírají však pouze v přeneseném smyslu, stejně tak, jako nemůže skutečně přestat, skutečně zemřít vesmír - vždy jde pouze o završení jednoho sexuálního aktu, smrtící výbuch sopky "velký třesk"...Poté se vše postupně vrací do svých kolejí, muž a žena se zabývají každý svými záležitostmi a hromadí energii k dalšímu setkání.

Sexuální akt jako takový má však tolik úrovní, na kterých se realizuje, tolik úrovní prožívání, kolik jich jen je v celém nekonečném vesmíru. A právě tolik možností se rozprostírá před Štírem, transformujícím se v orla - stačí jen milovat se s celým světem, prožívat vše čím se zabývá, jako milování, milovat se a transformovat boření v rozpouštění, nenávist v lásku...

Přirovnáme-li smrt, zánik fyzického těla, k sexuálnímu aktu, s kým se tedy v tom okamžiku milujeme? Snad s vnitřním partnerem, či partnerkou, kteří během života zůstávají skryti, potlačeni do podvědomí? Snad se sebou samými, snad s anděly smrti? To vše záleží na naší představě, jakou jsme si vytvořili - stejně jako i způsob posmrtné existence... Proto tvorba, schopnost imaginace je ve své podstatě tou nejsilnější magickou technikou - neboť právě a jedině tvůrce je schopen zaplnit prázdnotu podle svých představ ... Zrozenec ve Štíru zoufale hledá harmonii, lásku, spočinutí... Hledá ji ve smrti, hledá ji i v sexu - chce se čehosi zbavit, ale stále se to k němu vrací, jako bumerang. Stačí však, aby se ponořil do svého vnitra, kam se tolik bojí vstoupit,aby osvobodil bílou duši, tonoucí v temné bažině nenávisti, a dal ji možnost nejen milovat se, ale i milovat...


Pokud nejste příliš urážliví, tak se můžete podívat na "alternativní" charakteristiku Vašeho znamení. "Kdosi" mi takovou - možná trochu drsnou - "srandičku" poslal. ;-) Ale opravdu je to jen pro lidi, kteří si umí ze sebe udělat legraci!

Zpět na znamení zvěrokruhu
Začátek stránky

Valid HTML 4.0!