Pokud se Vám text čte špatně, můžete si nastavit světlé pozadí stránky

Zeměkoule

Znamení zvěrokruhu

Střelec (23. 11. - 21. 12.)Vládcem tohoto znamení je Jupiter.

Lidé narození ve znamení Střelce jsou společenští, inteligentní, temperamentní, milují svou nezávislost, ale dobře rozpoznají její hranice. Světem se pohybují s bezbřehým optimismem a kupodivu jim většina věcí vychází. Jsou stále dobře naloženi a život berou bezstarostně s přirozenou jistotou.

Nejlépe je charakterizuje jejich výbušnost a okázalost s jakou projevují svoje city a pocity.

Znak Střelce Jsou vesměs velice choleričtí a reagují bleskově i na ten nejmenší podnět. Jak rychle vzplanou, tak se i rychle zklidní a zapomenou co bylo příčinou jejich výbuchu.

Mají velkou sebedůvěru jsou sebejistí a ctižádostiví. Dovedou neúnavně pracovat, mají notnou dávku podnikavosti a odvahy.

Hodí se pro jakékoliv zaměstnání , protože jsou v práci přizpůsobiví, ale nejvíce jim vyhovuje zaměstnání, ve kterém jsou v neustálém pohybu. Nemají rádi dlouhé sezení a vůbec nečinnost. I přes svou příkladnou pracovitost, zpočátku nedosahují takových výsledků jaké by si zasloužili, protože díky své impulsivnosti často přestřelí a znepřátelí si spoustu lidí kolem sebe. Úspěch se dostavuje až v pozdějších letech, kdy si ke svým dobrým vlastnostem mohou navíc připsat zmoudření, klid a rozvahu.

Dalším zvláštním rysem jejich povahy je pravdomluvnost. Dokáží říkat lidem pravdu do očí, byť by byla sebe nepříjemnější. Ti kdo je nechápou, to mohou brát jako neomalenost. Ale Střelec není neomalený. Říká lidem jen to, co by rád slyšel sám - pravdu.

Tělesná konstituce je silná, ale trpí četnými chorobami, které si zapříčinili sami svým soustavným přepínáním. Trpí pak chorobami končetin, jater a střev.

Všichni Střelci by měli být velice obezřetní při hrách o peníze, mohou jim dokonale propadnout.

Slavné osobnosti ve znamení Střelce:
Beethoven, Andrew Carnegie, Winston Churchill, Walt Disney, Grimaldi, papež Jan XXIII.,Frank Sinatra, Mark Twain.


Aplikace Podívejte se na vlastnosti Střelců ve formě aplikace. Pokud můžete - doporučuji sound on - bude Vám k tomu hrát pěkná muzika -nebudete zklamáni! :-) (aplikace je zkomprimována Winzipem)

Další podobné aplikace jsou k dispozici na www.messagemates.com.

Tapetu (jako pozadí na Vaši pracovní plochu) s motivem znamení Střelce můžete najít zde.Znamení Střelce z trochu jiného pohledu:Živel: oheň
Kříž: mutuelní
Zóna: třetí
Kvadrant: zralost
Hemisféra: severní, západní


Mystérium Střelce je mystériem
    přerodu,
    mystériem znovuzrození...

Pokud jsme přežili temný, depresivní, nicméně očistný čas Štíra, otevírají se před námi nyní nové, široké obzory, nové vyhlídky na dosud neobjevená a nedobytá území ve znamení Střelce... Prostory, vyprázdněné a očištěné teroristou Štírem nyní čekají na své využití, čekají na první objevitele a osídlence...Astrální tělo přechází v tělo mentální - chaotické touhy, vize, pocity jsou uspořádávány do slov a vět, do proslovů, které vyburcují váhající dav k cestě do zaslíbené země....

Střelec je prvním znamením třetí zóny (Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby), zóny smrti a transformace, hledání smyslu existence.... Filosofové, duchovní učitelé, mudrcové, ale i skeptici a pesimisté... Znamení, jež zónu otevírá, je vždy ohnivé, začínající, průkopnické - oheň Střelce je však ohněm v posledním stadiu. Není to už nezkrotný lesní požár Berana, ani přitažlivý, nicméně egocentrický táborák Lva - Střelec nehoří plamenem nápadným a spalujícím, Střelec je doutnajícím ohništěm, je to oheň, transformující se v dým, oheň ideální k přípravě potravy, oheň užitečný a obětující své osobní zájmy zájmům společenským...

Oheň vždy symbolizuje vznik, počátek, zrození - co, anebo kdo se vlastně rodí ve znamení Střelce? Doposud jsme hovořili o rostlinách, semenech, plodech - to však bylo na plodném a úrodném jihu, nyní se nalézáme na severní hemisféře, podzim vrcholí, oheň dohořívá a mění se v dým, stoupající k nebi, kam se obracejí i oči těch, kdo se doposud zabývali myšlenkami na shánění potravy, její přípravu a pojídání - obracejí se k nebi v poslední naději...

Mystérium Střelce je mystériem
    očekávání nového života,
    mystériem naděje...

Ano, čas Střelce je časem předvánočním, časem nadějí štědrosti, ale i časem iluzí, časem nejhlubší temnoty, nejkratších dnů a nejdelších nocí....Čas postu, čas příprav ke zrození nového života, zrození Spasitele, božího syna, bohočlověka.... Když oheň dohořívá, nastává čas k vyprávění pohádek a příběhů se šťastným koncem, čas podívat se na hvězdné nebe a očistit se tím pohledem, čas vzlétnout jako onen bájný Fénix, vzlétnout na křídlech mravních ideálů a víry v cosi vyššího a světlého v nás, v cosi, co překonává náš pozemský rozměr... Čas Střelce - to je čas, kdy více, než kdy jindy myslíme na své blízké, kdy vybíráme dary, kterými je chceme potěšit.... Co je skutečný dar, co je skutečný užitek a prospěch druhým - to je také téma zrozence ve Střelci...

Mystérium Střelce je mystériem
    výchovy,
    mystériem kultivace a zušlechťování osobnosti...

Na lidském těle odpovídá Střelci zóna beder, sedací část a konečník - opět téma transformace, přechodu, ale i výchovy a převýchovy s pomocí trestu... Máme právo trestat své svěřence a do jaké míry je můžeme ovlivňovat? Jak jim předat to nejlepší ze sebe sama? Kde končí výchova a začíná výcvik?

Ano, Střelci jsou stvořeni k této roli - roli učitelů, kazatelů, vychovatelů, krotitelů.... tedy těch, kdo přetvářejí vše nízké, lidské, zvířecí v božské, mravně dokonalé.. Může však vychovávat, zdokonalovat, či poučovat druhé ten, kdo sám zdaleka dokonalý není? Takové otázky si skutečný učitel neklade - vždyť k tomu, aby mohl působit, tedy plnit svou misii, potřebuje mít autoritu, kterou zbytečné pochybnosti pouze zeslabují... Aby mohl učit a poučovat, potřebuje nejprve vystoupit z davu, vyvýšit se, získat nadhled...K tomu, abychom si mohli dovolit vystoupit na podstavec, předstoupit před dav posluchačů nám zdaleka nestačí jen znalosti a informace, které jim chceme sdělit - rovněž potřebujeme dostatečný nadhled, vidění věcí jakoby z větší výšky, tedy to, čemu říkáme široký obzor...

Mystérium Střelce je mystériem
    rozšiřování,
    mystériem popularity,
    mystériem společenského vlivu.

Ano, v životě Střelce je vše podřízeno principu rozšíření, rozšíření na všech úrovních - od čistě materiální, přes mentální, až k božské... Stejně jako oblaka dýmu stoupá nejen vzhůru, ale i do všech stran, snaží se zaujmout co nejvíce místa mezi vyvolenými... Snad proto jsou tak široké jeho zájmy, snad proto ho přitahuje všechno, co mu může napomoci k popularitě..."Účel světí prostředky", říká si, když jeho metody při dosahování vysokých postů nejsou zrovna dvakrát v souladu s ideály, které hlásá...Vždyť je to typický seveřan, nikterak nepochybující a správnosti své misie, nepochybující o tom, že je předurčen vychovávat, rozdávat dary Ducha... Snad právě proto Střelce nejvíce ze všeho zajímá síla vlivu - ať už jde o působení politických a náboženských idejí, vliv umění, či nejrůznějších látek, rozšiřujících vědomí...

Vidění věcí z výšky, z nadhledu dává Střelci možnost lépe pochopit souvislosti mezi nimi, uvidět všechno, co se dole zdá nesmírně důležité a seriózní jako pouhou dětskou hru, jako hemžení hmyzu, jako alegorii...Ano, Střelec je ideolog, ale i filosof, Střelec je pozorovatel mraveniště, Střelec je teoretik, tedy ten, kdo je vytržen z kontextu běžného dění , kdo se nezapojuje do takzvaného praktického života právě proto, aby ho mohl sledovat zpovzdálí, aby ho mohl vytvářet a přetvářet podle svých představ...

Mystérium Střelce je mystériem
    hierarchie,
    mystériem společenského řádu,
    mystériem vzniku civilizace...

Jsme na konci západní hemisféry (Rak - Střelec), jsme v posledním stadiu experimentu s názvem demokracie, směřujeme na východ, vyznačující se naopak kastovním uspořádáním společnosti, jejím dělením podle úrovně rozvoje...Mystérium hierarchie snad v pravém smyslu spočívá v principu rozšiřování - umístění v hierarchii, ať už reálné společenské, či duchovní záleží opět především na míře našeho rozšíření, ...na schopnosti uvidět souvislosti...Kdo má právo vyvýšit se nad druhé a ovládat je, co je skutečným indikátorem jeho schopností? Jak realizovat božské zákony a principy na lidské úrovni? Tyto otázky vyvolávaly odpovědi v podobě nejrůznějších společenských systémů, jakožto více či méně dokonalých pokusů přiblížit se absolutnímu a nejdokonalejšímu řádu - řádu vesmírnému...

Jestliže Střelcův protiklad Blíženec je demokracií nadšen, neboť východní kastovní přístupy a nesmiřitelná společenská dělení má už za sebou, pak Střelec naopak hledí k Východu, vrací se na Východ a hledá tam základy ke svým stavbám, ke svým modelům společenského soužití, které jakoby se samy o sobě vyvíjely z dýmu, vznášejícího se nad pohasínajícím ohništěm stávajících civilizací...

Ano, nyní se před námi zjevuje vize Střelce v jeho skutečné podstatě, vize Boha - tvůrce, nikoli však zapáleného bojovníka za přežití (Beran), či bezstarostného hráče (Lev) - Střelec je Bohem, jehož hry jsou mnohem složitější - vždyť tvoří celé kolektivy, vytváří osudy národů... představme si v plné šíři složitost a náročnost jeho úkolu.... Není divu, že ideální společnost dosud stvořena nebyla, není divu, že se mu to doposud nepovedlo... vždyť je třeba myslet na tolik věcí, promyslet pečlivě celé budoucí dílo do nejmenších podrobností, což ohnivce Střelce příliš nebaví - jeho vize jsou sice velmi přitažlivé a povznášející, svět v jeho představách je nádherně jiný,než běžná všední realita, avšak vždy se najde slabé místo, kde se celá stavba začíná postupně rozpadat, až se zhroutí úplně... tak tomu bylo a zřejmě i bude se všemi civilizacemi a kulturami, které známe... Ano, tím slabým místem je právě onen nešťastný lidský faktor - člověk a jeho slabosti a závislosti, touha po jistotách, strach z nového ... Slabé místo díla však odráží vždy i slabé místo jeho tvůrce... konzervatizmus, komplex neomylnosti, nepřiznání chyb a omylů, totalitární a dogmatické přístupy - to jsou místa degradace a pádu zrozence ve Střelci, ale i všech těch, kdo mají vědomosti, kdo mají nadhled, kdo mají moc a sílu řídit a usměrňovat druhé, těch, kdo vytvářejí zákony a řády, kdo vytvářejí takzvanou historii světa....

Mystérium Střelce je mystériem
    guruů, učitelů,
    mystériem duchovního vedení.

Ve znamení Štíra umírá člověk, ve znamení Štíra mág vyhazuje kotvu "do jinam", ve znamení Štíra muž oplodňuje ženu... aby se poté, ve znamení Střelce zrodil bohočlověk, více či méně zdařilá kombinace božského a lidského... Rodí se jednooký mezi slepými, rodí se ten, kdo je nad všemi jako zářný vzor a ideál...přesto však sám v sobě, v skrytu duše se stále ještě potýká s mnohými pochybnostmi a lidskými slabostmi...Všichni učitelé vzali na sebe lidskou podobu i část lidské karmy - vždyť jak jinak by mohli božské přiblížit člověku? Kdo vlastně jsou, kdo byli., čím se odlišovali - vyslanci bohů, či pouze geniální vypravěči pohádek se šťastným koncem? Učitelé a mistři.... ti, kdo jsou ještě "tady" a už také "tam", anebo už "tady" a ještě "tam".... Jak je snadné ocitnout se v zajetí dualismu! Střelec se vskutku pohybuje na rozhraní mezi rolí učitele a žáka, mezi rolí toho, kdo poučuje a toho, kdo je rovněž shůry poučován. Vždyť k tomu, aby mohl zaujmout a udržet určitý post, potřebuje také přijímat proud nových informací a poznatků. Role učitele, či nadřízeného však zrozence ve Střelci obvykle uspává natolik, že ztrácí potřebu dále se učit, dále se rozvíjet... Každá pyramida, každá hierarchie má svůj vrchol - co se stane v okamžiku, kdy ho dosáhneme? Tehdy nastává čas odejít, odejít v nejlepším - a skuteční učitelé právě v tomto okamžiku opouštějí své žáky....

Období Střelce (56 - 63 let) je etapou, kdy lidé obvykle v běžné realitě dosahují obvykle maximální společenské realizace a přiznání - kdy jejich společenská aktivita vrcholí... Čas odměny, čas sklízení plodů, čas užívání si poct a pochval...Pocty, tituly, řády, medaile a vyznamenání jsou pro Střelce jedním z největších lákadel...a zároveň i tím, co je vede k degradaci a omezenosti... Vskutku, otázka společenské adaptace Střelce nenechává v poklidu - jsme v posledním stadiu období zralosti, období, během něhož si klademe především tuto otázku: "Co jsem udělal pro společnost?" Severní hemisféra, třetí zóna, JANG počátek, vláda Jupitera - několikráte stvrzená charakteristika Střelce jakožto učitele, společenského činitele... Ano, Střelec je vychovatelem, Střelec je tím, kdo chce měnit svět, je tím, kdo chce převychovávat své bližní, přivádět je na správnou životní cestu, sdělovat jim pravdy a moudra, vyprávět jim o světlých zítřcích....Je tím, kdo vztyčeným ukazovákem řídí osudy národů, lidských společenství a kolektivů....Střelec je misionář, Střelec je politik, Střelec je duchovní, či společenský činitel, osvětový pracovník, ideolog a fanatik - zdánlivě zcela nezištný, obětující se zájmům lidu, zájmu společnosti, kolektivu - ať už je to rodina, pracovní kolektiv, národ, či celé lidstvo...Skutečně jde o smysluplnou oběť, skutečně jsou jeho dary těmi, které přinášejí užitek? Skutečně je možné zlepšit osudy lidí s pomocí politiky, či náboženských dogmat? Je možné překonat slabosti, překonat tělesnost, je možné zůstat "nahoře"?

Mystérium Střelce je mystériem
    rozšířeného vědomí,
    mystériem tantry...

Ano, dualismus Střelce spočívá především v těchto otázkách - čím více opomíjí své tělo a bez pečlivého vybírání ho zahlcuje všemožnými látkami, které by mu umožnily zapomenout na rozpor mezi ideálem a realitou, tím více se tělo hlásí o slovo, tím tvrdší jsou návraty z filosofických výšin... Čím více pracuje pro společnost a pokouší se o nápravu společenských křivd a nespravedlnosti, čím více káže druhým, tím méně času a energie mu zbývá k zamyšlení se nad sebou samým a skutečnému prožití toho, o čem tak plamenně káže...Vždyť Bůh - to je stav a stav většinou nevyžaduje sáhodlouhé teoretické návody a komentáře...Stav jednoty, tedy božský stav zdaleka nemusíme prožívat pouze tehdy, když vystupujeme z těla, ale snad především tehdy, když se do něj vracíme... Ano, vydáváme se na cesty, abychom lépe procítili svůj skutečný domov - tak i Střelec na nejvyšší úrovni realizace svého znamení vychází z dualismu "tady" a "tam" - vrací se na zem, vrací se do těla, fascinován možnostmi, které mu poskytuje... a stává se tantrikem, stává se lovcem stavů...

Ano, vždyť tantra znamená rozšíření, rozšíření svého vědomí do prostoru, do nekonečna - pouze tehdy jsme schopni prožít božské, když se přestáváme uzavírat sami do sebe, koncentrovat se pouze na své více méně animální zájmy a otevíráme se celému světu....Transformace potravy, transformace ega, transformace všeho, co nás drží pohromadě, ale zároveň omezuje - transformace, která probíhá právě tehdy, kdy jsme schopni maximálně využít to, co máme, využít jako základ, jako startovní plochu... Snad to je i klíč k pochopení toho, co je to skutečný užitek a prospěch... vždyť zdánlivě egoisticky si užívající tantrik je díky svému vnímání ženy jako bohyně propojen s celou planetou a je tedy společnosti mnohem užitečnější, než celé armády politiků....

Mystérium Střelce je mystériem
    autority,
    mystériem vztahu učitele a žáka.

Odkud vlastně Střelec čerpá své znalosti, o co se opírá jeho autorita? Jde o znamení severní, která sama nic nového nevymýšlejí, pouze využívají toho, co vzniklo na jihu, co se zrodilo v myslích jižních znamení (Beran až Panna), v myslích žáků.

Ano, žák je skutečnou oporou učitele, žák vytváří otázky, na něž učitel odpovídá - pouze otázka probouzí ze spánku, vyvádí ze temnoty nevědění, pouze zvídavost žáka je odměňována moudrostí a požehnáním učitele... Otázka po smyslu dala vzniknout obrovskému množství nejrůznějších učení, náboženství, filosofických směrů...Celé hory knih, nápadů, dohadů, myšlenkových spekulací - to vše je materiálem Střelce, splétajícího dovedně sítě institucí, škol, církví, kam přicházejí zvídaví žáci naslouchat tomu, co sami dávno ví, co vlastně sami vymysleli...Žák naslouchá obdivně učiteli a občas ho napadne, že mu vlastně nesděluje nic nového, že jen vyslovuje dohady jeho samotného.

Vskutku - skutečný duchovní učitel je pouhým ztělesněním učitele vnitřního - je tedy vlastně pouhým ztělesněním učitele vnitřního - je tedy vlastně pouhým myšlenek svého žáka . Žák má však na rozdíl od učitele dost času na to, aby se jen tak přehraboval ve svých myšlenkách, aby si jen tak pohrával s informací - učitel chce zakončit toto zdánlivě neefektivní plýtvání časem a dát pravdě pevnou formu. Staví školy a chrámy, zakládá ašrámy, přednáší a káže, k čemuž se žák musí dlouho odhodlávat, neboť cítí, nakolik je pravda živá, individuální, stále se měnící a prakticky nepolapitelná...Snad proto hledá učitele, který by ho svým autoritativním přístupem vyvedl z pochybností...

Ano, jsme na linii Blíženci - Střelec, na linii Poznání...Vztah žák - učitel v sobě harmonicky propojuje demokracii s hierarchií - jde o vztah v pravém smyslu slova nejduchovnější ... Pokud transformujeme veškeré své vztahy s lidmi na tuto úroveň, pak se vše mění a energie poznání a osvícení proudí mezi námi i v nás stejně, jako mezi učitelem a žákem, mezi žákem a učitelem... Učitelem světem, se kterým rozmlouváme...

Mystérium Střelce je mystériem
    filosofického nadhledu,
    mystériem povznesení.

Střelec je vskutku tím, kdo více než na lidské, nalézá se na filosofické úrovni existence... Mluvíme-li o vyvýšení, povznesení, o úletech, o tom, že jsme "jinde", a přitom zůstáváme v tomto těle, v tomto světě, neboť vše je v něm, vše, co potřebujeme, vše, co vidíme, je k dispozici jakožto objekt filosofických úvah - vlny na vodní hladině, mraveniště, řízení automobilu, pojídání potravy.. Stačí přepnout program, jako v televizoru - všechno je úplně stejné, ale zároveň jiné - naladíme-li se na kanál abstraktního myšlení, pak se stáváme nesmrtelnými, v tu chvíli jsme nedotknutelní ... Stačí uvěřit pohádkám učitelů, pohádkám o zrození nového člověka a nebrat tak vážně televizní noviny, zastrašující hrůznými obrazy reality toho, kdo by se chtěl vydat na cestu...

Mystérium Střelce je mystériem
    míření,
    mystériem cestování,
    mystériem poznání tradic.

Kam vlastně míří Střelec? Jistě na cestu kolem světa, na cestu za poznáním, za romantikou, za dobrodružstvím...Střelec je představitelem třetího, pohyblivého kříže - je tedy v plné míře obdařen schopností využít situace, využít shody okolností ke svému obohacení - ať už hmotnému, či duchovnímu... Poznání jednotlivých míst, kultur, tradic, mu poskytuje možnost složit si z nich mozaiku svého světonázoru - složit si svůj domov z nejrůznějších míst na planetě - vždyť Střelec je ve své podstatě kosmopolitou, pohybujícím se z místa na místo, nezná skutečný domov s teplou pecí a matčinou náručí...Střelec je doma všude a nikde, nejspíše však ve svém těle, v mikrokosmu. Střelec cestuje, aby nalezl svůj domov, poznává tradice, aby v nalezl způsob, kterak se osvobodit od tradic...

Symbol Střelce můžeme vnímat jako oblouk dvojakosti, váhání a pochyb (Luna), přeškrtnutý rázným výstřelem paprsku Ducha, směřujícím vzhůru... Symbol míření, symbol směřování ke vzdáleným cílům... Překonání emocí, odpoutání se od všeho, co nás svazuje, spoutává, omezuje...Transformace starých, dávno přežitých tradic a zvyklostí - to je jedna z nezbytných podmínek k postupu na další stupeň, k dosažení vyššího postu, ať už v hierarchii zcela reálné společenské adaptace, či hierarchii neviditelné, duchovní...

Mystérium Střelce je mystériem
    kolektivního přesvědčení,
    mystériem egregoru...

Co vlastně spojuje mezi sebou žáky jednoho učitele, co vlastně stmeluje jakýkoliv kolektiv ? Co drží pohromadě celé národy, či společenské skupiny? Dá se říci, že jde takzvané kolektivní vědomí, kolektivní přesvědčení - na počátku tedy byl někdo, kdo dal bytostem toto přesvědčení, kdo je v nich rozšiřoval... z jedné strany to byla sama příroda, kdo donutil člověka vytvořit kolektiv, vytvořit kmen, soudržný organismus k tomu, aby vůbec přežil...

Z pokusů domluvit se s Přírodou vznikala náboženství, vznikaly tradice, které se postupně stávaly pouhými zvyklostmi, dogmaty se skrytým, polozapomenutým smyslem...a člověk se stal tvorem kolektivním, přesvědčeným o tom, že to je jediná možná forma existence... Jsme-li o čemkoli přesvědčeni, pak tomu dáváme svou energii, své myšlenky, své vědomí - můžeme si opět představit dým, stoupající z dohasínajícího ohniště.. kdesi se tento dým, tato energie hromadí - a tak vzniká egregor.

Představme si kupoli chrámu, do kterého vcházejí věřící po celotýdenní dřině naslouchat příběhům a podobenstvím - jsou zde chráněni, ale i dokonale izolováni od okolního světa, dobrovolně a s radostí dávají energii jednomu Bohu a tak přicházejí o prožitek volnosti, svobodného kontaktu s Bohem v sobě, v celém světě.... Střelcem v podobě kazatele byli totiž přesvědčeni, že to tak má být, že je to pro ně to nejlepší ... Ano, egregorů je obrovské množství, počínaje třeba egregorem vlastního já, tedy egem, které se dále propojuje s egregory párových vztahů, rodů, národů, plemen a ras, církví, politických stran atd. Nyní jsme například přesvědčeni o tom, že jsme lidé, žijící na planetě Zemi a dáváme svou energii egregoru jménem "člověk". Kdo nás o tom přesvědčil, kde a jak najít sílu se i z tohoto egregoru vymanit? Jak se vrátit k tomu okamžiku, kdy jsme byli přesvědčeni? Ptejme se Učitelů, ptejme se Střelců, ale nečekejme od nich, že budou za nás řešit konkrétní problémy, které nám nedovolují ztotožnit se s bohy - nechme se pouze přesvědčit o tom, že jsme byli přesvědčeni...

Mystérium Střelce je mystériem
    ztotožnění se,
    mystériem božského prožitku...

Ano, jakmile jsme o něčem přesvědčeni, pak se s tím také ztotožňujeme...A s kým se ztotožnit, když ne s člověkem? Se svým Učitelem, s milovanou bytostí, se zvířetem, rostlinou, kamenem... Anebo s Bohem, který se dobrovolně rozhodl ztotožnit se s člověkem...To vše záleží na tvůrčím rozletu a především na síle přesvědčení...


Pokud nejste příliš urážliví, tak se můžete podívat na "alternativní" charakteristiku Vašeho znamení. "Kdosi" mi takovou - možná trochu drsnou - "srandičku" poslal. ;-) Ale opravdu je to jen pro lidi, kteří si umí ze sebe udělat legraci!

Zpět na znamení zvěrokruhu
Začátek stránky

Valid HTML 4.0!